„GS KLIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000100741
Numer REGON: 634348732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429950/22/358]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP6343487322005-01-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GS KLIMA” SPÓŁKA Z OGRANIC Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?N I E2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JANA CZOCHRALSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 61-248 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI -AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 1A W DNIU 14.12.2001 R. PRZED NOTARIUSZEM OLAFEM PERETIATKOWICZEM; REPERTORIUM A NR 11918/2001 23.01.2002 R., REP. A 691/2002, KANCELARIA NOTARIALNA OLAFA PERETIATKOWICZA W POZNANIU ZMIANA PAR. 4 I PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2002-03-27 do dziś
222.12.2004 R., NOTARIUSZ IZABELA WALKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 5840/2004, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2005-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEREMEK2002-03-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.500,00 ZŁ2017-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEREMEK2002-03-27 do dziś
2. ImionaJACEK RAFAŁ2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEREMEK2002-03-27 do dziś
2. ImionaHALINA2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ2017-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 PLN2002-03-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST DWUOSOBOWY. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEREMEK2002-03-27 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEREMEK2002-03-27 do dziś
2. ImionaJACEK RAFAŁ2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2017-03-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2017-03-06 do dziś
243 99 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-03-06 do dziś
333 12 Z PRODUKCJA, NAPRAWA I KONSERWACJA POMP I SPRĘŻAREK2017-03-06 do dziś
433 20 Z PRODUKCJA, NAPRAWA I KONSERWACJA KURKÓW I ZAWORÓW2017-03-06 do dziś
528 25 Z PRODUKCJA, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2017-03-06 do dziś
633 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-06 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2017-03-06 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-03-06 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 27.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2005-01-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-02 do dziś
3data złożenia 23.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-18 do dziś
4data złożenia 23.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
8data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
10data złożenia 17.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-10-03 do dziś
11data złożenia 10.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
13data złożenia 21.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
21data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
81 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-10-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2005-01-05 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
91 STYCZNIA 2012 R. - 31 GRUDNIA 2012 R.2013-10-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów