FARMAKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000100518
Numer REGON: 750072409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2018-08-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/12360/18/403]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP7500724092002-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFARMAKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze 10472002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2006-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica MIEDZIANA nr domu 13 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2014-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 25.04.1997 R., NOTARIUSZ BEATA MONIKA BĘDKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOWICZU, REP. A NR 1872/97; AKT NOTARIALNY Z 4.03.2002 R., NOTARIUSZ BEATA MONIKA BĘDKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOWICZU, REP. A NR 404/2002 -ZMIENIONO PARAGRAFY 6, 8, 14 I 16 UMOWY SPÓŁKI2002-03-19 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 28.01.2006 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA J. FOLCHOLCA (KN W GŁOWNIE, REP. A NR 241/2006) ZMIENIONYM AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 3.03.2006 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOT. J.L.TELEMANA (KN W PIOTRKOWIE TRYB. REP. A NR 1147/2006) W ZAKRESIE § 13 UST. 2 NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2006-03-10 do dziś
3UCHWAŁAMI NR 2 I 3 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.12.2007 R. ZAPROTOKOŁOWANYMI PRZEZ NOTARIUSZA JANA LESZKA TELEMANA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REP. A NR 11185/2007, ZMIENIONO TREŚĆ § 6 I § 21 PKT 3.2008-01-03 do dziś
4UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.03.2014 R. ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ JUSZCZĘĆ-TELEMAN PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REP. A NR 1082/2014; NASTĘPNIE ZMIENIONĄ W DNIU 11.06.2014 R. W TEJŻE KANCELARII NOTARIALNEJ, REP. A NR 2400/2014 - NADANO NOWĄ TREŚĆ § 3; § 6; § 7, § 8 PKT. 1, 9 PKT. 4; § 15 PKT. 2, DODANO LIT. L W § 14 ORAZ WYKREŚLONO § 24, § 25.2014-08-11 do dziś
506.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 5637/2015, NOTARIUSZ ANNA BALD, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIENIONO: § 6, § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2015-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały274 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 274.000 ZŁ2015-09-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRANDYS2006-03-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2006-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały274 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 274.000 ZŁ2015-09-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWSKI2007-01-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MACIEJ2007-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego548000,00 ZŁ2015-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1160000,00 ZŁ2006-07-11 do dziś
2292000,00 ZŁ2007-01-31 do dziś
3242000,00 ZŁ2007-06-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-11 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2014-08-11 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2014-08-11 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2014-08-11 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-08-11 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-08-11 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-09-30 do dziś
278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-09-30 do dziś
395 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R -31.12.2001 R data złożenia 01.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R -31.12.2001 R2002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R2004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-14 do dziś
5data złożenia 08.02.2006 okres OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-03-10 do dziś
6data złożenia 04.09.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-09 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-28 do dziś
10data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
12data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-06-10 do dziś
13data złożenia 12.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
14data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
15data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
16data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-03-10 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-12 do dziś
32007 ROK2008-07-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
51 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-28 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-06-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 R -31.12.2001 R2002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R2004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-14 do dziś
5OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-03-10 do dziś
62007 ROK2008-07-09 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
81 STYCZNIA 2009 R. -31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-28 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
1101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-06-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-06 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
1601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ DARIA MAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REPERTORIUM „A” NR 1879/2018, 07.05.20182018-08-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE2018-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOGUSZEWSKI2018-08-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ DARIA MAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, REPERTORIUM „A” NR 1879/2018, 07.05.20182018-08-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2016-07-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE DOKONANY W TRYBIE ART. 529 §1 PKT 4 KSH. TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ - BISFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI DZIELONEJ - FARMAKOM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DZIELONEJ Z DNIA 06.08.2015R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ANNE BALD Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP. A NR 5637/2015.2016-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów