APTEKA ŚW. ŁAZARZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000100517
Numer REGON: 008482493
Numer NIP: 7790020028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541963/23/407]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0084824932002-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. ŁAZARZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 43992002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-04-08 do dziś
2. Adresulica GŁOGOWSKA nr domu 107/109 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 60-266 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2002-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.1989 R., SPORZĄDZONY PRZEZ P.B.N. W POZNANIU NOTARIUSZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ REP. A I 7744/89.2002-04-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 10 PAŹDZIERNIKA 2003 R., NR REP. A. 9232/2003, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ. ZMIANA PAR. PAR. 8, 11, 18, 21 I 28 UMOWY SPÓŁKI.2003-11-14 do dziś
320 CZERWCA 2006 R. REP. A NR 1407/2006, KANCELARIA NOTARIALNA ZOFII GUTOWSKIEJ, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI §§ 10, 13, 17, 18.2006-07-11 do dziś
430.10.2018 R., REPERTORIUM A NR 6236/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 28/3, POZNAŃ, ZMIENIONO: § 4, § 5, § 17, § 18, § 21, § 27 UMOWY SPÓŁKI, DODANO: § 23A DO UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPKIEWICZ PRZYGODZKA2019-02-14 do dziś
2. ImionaEMILIA2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYGODZKI2019-02-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2018-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYGODZKI2019-02-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPKIEWICZ PRZYGODZKA2019-02-14 do dziś
2. ImionaEMILIA2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUŻAK2006-07-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA DANUTA2006-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z PROWADZENIE OBROTU DETALICZNEGO ŚRODKAMI FARMACEUTYCZNYMI I ARTYKUŁAMI SANITARNYMI ORAZ WYTWARZANIE LEKÓW, MIESZANEK ZIOŁOWYCH, ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH I KOSMETYCZNYCH A TAKŻE SKUP I SPRZEDAŻ LEKÓW, ARTYKUŁÓW DROGERYJNYCH, PIELĘGNACYJNYCH I KOSMETYCZNYCH POCHODZENIA KRAJOWEGO I ZAGRANICZNEGO2016-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 08.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-04-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-18 do dziś
3data złożenia 17.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-14 do dziś
4data złożenia 28.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
5data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-10 do dziś
6data złożenia 20.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
7data złożenia 18.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
8data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-04-06 do dziś
9data złożenia 20.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-02 do dziś
10data złożenia 11.02.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
11data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
12data złożenia 16.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
13data złożenia 07.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
15data złożenia 24.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-24 do dziś
16data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-04-06 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-04-15 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-14 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-10 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
701.01.2010 DO 31.12.20102011-04-06 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-02 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-24 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów