ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000100450
Numer REGON: 015178284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-05-18
Sygnatura akt[RDF/292217/21/346]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015178284 NIP 52626351332007-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MŁAWSKI gmina MŁAWA miejscowość MŁAWA2010-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość MŁAWA ulica GRZEBSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 06-500 poczta MŁAWA kraj POLSKA 2010-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA JERZEGO HORBANA W WARSZAWIE UL. ZIMNA 2 M.23 W DNIU 24.01.2002 R. I REPERTORIUM A 732/2002 NOTARIUSZ JERZY HORBAN2002-04-08 do dziś
212 CZERWIEC 2002 R. REP. 3106/2002 PRZED JERZYM HORBANEM, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 M 23, DODANO PAR. 12 UST. 5, DODANO W PAR. 7 PUNKTY 14-282002-07-05 do dziś
328 CZERWCA 2004 ROKU, REPERTORIUM A NR 4365/2004, NOTARIUSZ TERESA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA TUSZYŃSKA NOTARIUSZ, UL. ŻEROMSKIEGO 4, 06-500 MŁAWA. 1) UCHWAŁĄ NR 9/2004 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA WPROWADZAJĄCA ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI: W PAR. 7 DODANO NASTĘPUJĄCE PUNKTY 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 2) UCHWAŁA NR 10/2004 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA WPROWADZAJĄCA NASTĘPUJĄCE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI: ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 17 PKT 6 -ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 212004-07-26 do dziś
426 SIERPNIA 2004 ROKU, REPERTORIUM A NR 5321/2004, NOTARIUSZ TERESA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA TUSZYŃSKA NOTARIUSZ, UL. ŻEROMSKIEGO 4, 06-500 MŁAWA, UCHWAŁA NR 3/2004 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ARTIMEX S.A. ZMIENIAJĄCA ZDANIE PIERWSZE W § 23 STATUTU SPÓŁKI.2004-09-22 do dziś
521.03.2007 R., NOTARIUSZ TERESA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MŁAWIE, REP. A NR 1240/2007, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI I NADANO STATUTOWI SPÓŁKI NOWĄ TREŚĆ2007-04-24 do dziś
6AKTU 26-06-2007 R., NR REPERTORIUM A NR 2927/2007, TERESA TUSZYŃSKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA TUSZYŃSKA NOTARIUSZ, 06-500 MŁAWA, UL. ŻEROMSKIEGO NR 4, ZMIANA §§ 6 UST. 1 I 18 UST. 1.2007-09-10 do dziś
727 GRUDNIA 2007 ROKU, REPERTORIUM A NR 6750/2007, NOTARIUSZ TERESA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA TUSZYŃSKA NOTARIUSZ, ZMIANA § 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2008-02-18 do dziś
824 CZERWCA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 3517/2008, NOTARIUSZ TERESA TUSZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA TUSZYŃSKA NOTARIUSZ, ZMIANA § 6 UST. 1 ORAZ § 13 STATUTU SPÓŁKI.2008-08-22 do dziś
916.06.2009 R. REPERTORIUM A NR 2438/2009, NOTARIUSZ PIOTR HOŁOWNIA, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR HOŁOWNIA NOTARIUSZ TERESA TUSZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA. ZMIANA: § 6 UST. 1, § 212009-08-28 do dziś
1002.06.2010 R., REPERTORIUM A NR 2491/2010, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA TUSZYŃSKA -NOTARIUSZ, PIOTR HOŁOWNIA -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŻEROMSKIEGO 4, 06-500 MŁAWA, ZMIENIONO § 2 STATUTU SPÓŁKI.2010-06-23 do dziś
1111 WRZEŚNIA 2012 R., SPORZĄDZONY PRZED PIOTREM HOŁOWNIĄ NOTARIUSZEM W MŁAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W MŁAWIE UL. ŻEROMSKIEGO 4, REPERTORIUM A NR 3643/2012 - ZMIENIONO PAR. 6 UST. 12012-11-08 do dziś
1203.08.2018 R., REP. A NR 4341/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ PILARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE. ZMIANA § 7 UST. 1 STATUTU2018-11-22 do dziś
1314.10.2019 R., REP. A NR 4425/2019, NOTARIUSZ PIOTR HOŁOWNIA, KANCELARIA NOTARIALNA W MŁAWIE. ZMIANA § 6 UST. 1.2019-12-04 do dziś
1425.09.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W MŁAWIE, NOTARIUSZ P.HOŁOWNIA, REPERTORIUM A NR 3855/2020,DODANO § 8 UST.4 STATUTU.2021-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-08 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-04-08 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego6958000,00 ZŁ2018-11-22 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji139162018-11-22 do dziś
4. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2008-02-18 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego6958000,00 ZŁ2018-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2002-04-08 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002007-04-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-04-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2007-04-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii21662007-04-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-04-24 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2008-02-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii14002008-02-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1400 AKCJI KAŻDA UPRZYWILEJOWANA CO DO GŁOSU POPRZEZ PRZYZNANIE KAŻDEJ AKCJI DWÓCH GŁOSÓW2008-02-18 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2008-02-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002008-02-18 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-02-18 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2018-11-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii83502018-11-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-11-22 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMOISTNIE.2009-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENT2004-09-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoARENT2012-04-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ MAREK2012-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-04-13 do dziś
21. NazwiskoARENT2004-09-22 do dziś
2. ImionaOLGA2004-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-22 do dziś
31. NazwiskoARENT2002-04-08 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2012-11-08 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-11-08 do dziś
308 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2012-11-08 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-11-08 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-11-08 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-11-08 do dziś
743 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-11-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2019-12-04 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-12-04 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 11.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-30 do dziś
4data złożenia 12.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres 01-01-2006 -31-12-20062007-09-10 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 01-01-2007 -31-12-20072008-08-22 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
8data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
10data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
13data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
14data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
16data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
19data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
201-01-2006 -31-12-20062007-09-10 do dziś
301-01-2007 -31-12-20072008-08-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
301-01-2006 -31-12-20062007-09-10 do dziś
401-01-2007 -31-12-20072008-08-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
301-01-2006 -31-12-20062007-09-10 do dziś
401-01-2007 -31-12-20072008-08-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2007-04-24 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ARTIM SPÓŁKA AKCYJNA NA ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA Z JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, POPRZEZ NOWĄ EMISJĘ AKCJI ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, KTÓRE ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA WYDA AKCJONARIUSZOM ARTIM SPÓŁKA AKCYJNA 21 MARCA 2007 ROKU -DATA PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ARTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA2007-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów