LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „LABOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000100068
Numer REGON: 191976402
Numer NIP: 5921920494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2024-06-27
Sygnatura akt[RDF/628273/24/222]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1919764022002-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „LABOFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 143742002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2002-03-28 do dziś
2. Adresulica LUBICHOWSKA nr domu 176 B miejscowość STAROGARD GDAŃSKI kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2002-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.2000 NOTARIUSZ -JANINA CIECHANOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM UL. KOŚCIUSZKI 35/4 REPERTORIUM A NUMER 1217 NA ROK 2000 ZMIANA: PAR. 5, PAR. 7.1, PAR. 7.7, PAR. 8, PAR. 13.1, PAR. 13.2, PAR. 13.3, DODANY: PAR. 14.2 AKTEM NOT. Z DNIA 16.11.2001 R. NOTARIUSZ BOŻENA ROMAŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM REP. A NR 11052/2001 R.2002-03-28 do dziś
218.10.2007 REPERTORIUM A NR 11419/07; NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6; ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 5, PAR. 7 UST. 5, PAR. 7 UST. 7, PAR. 8, PAR. 11 UST. 1 I 2, PAR. 12 UST. 2, PAR. 13, PAR. 14 UST. 1 ORAZ PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2008-01-16 do dziś
304.12.2009 REPERTORIUM A NR 15446 NOTARIUSZ JANINA CIECHANOWSKA UL. KOŚCIUSZKI 35/4 83-200 STAROGARD GDAŃSKI ZMIANA § 5 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2009-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2002-03-28 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2023-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2002-03-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2023-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2014-10-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ANDRZEJ2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2008-01-16 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2008-01-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANTONI2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2008-01-16 do dziś
2. ImionaJEREMI STEFAN2008-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK GÓRSKA2002-03-28 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK2002-03-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ PIOTR2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-28 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWEŁEK ANDREARCZYK2002-03-28 do dziś
2. ImionaPATRYCJA IRENA2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-11-23 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-23 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-11-23 do dziś
446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-11-23 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-11-23 do dziś
621 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2020-11-23 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-11-23 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2000 ROK data złożenia 28.03.2001 6. okres za jaki złożono dokument 2000 ROK2002-03-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 29.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-05-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 31.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-04-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2004-05-12 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-08-30 do dziś
6data złożenia 05.07.2006 okres 20052006-09-12 do dziś
7data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
8data złożenia 15.07.2008 okres 20072008-09-22 do dziś
9data złożenia 09.07.2009 okres 20082009-09-09 do dziś
10data złożenia 15.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-16 do dziś
11data złożenia 15.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-28 do dziś
12data złożenia 02.07.2012 okres 20112012-07-06 do dziś
13data złożenia 03.07.2013 okres 20122013-10-28 do dziś
14data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
15data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
16data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
17data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
18data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
19data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
20data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
21data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
22data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
23data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
24data złożenia 27.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-09-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
320072008-09-22 do dziś
420082009-09-09 do dziś
52009 ROK2010-09-16 do dziś
62010 ROK2011-07-28 do dziś
720112012-07-06 do dziś
820122013-10-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R.2003-04-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-05-12 do dziś
320052006-09-12 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
520072008-09-22 do dziś
620082009-09-09 do dziś
72009 ROK2010-09-16 do dziś
82010 ROK2011-07-28 do dziś
920112012-07-06 do dziś
1020122013-10-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 2000 ROK2002-03-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów