SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLEKS” W ŁĘCZYCY

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000100048
Numer REGON: 001377617
Numer NIP: 7751066049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21341/22/81]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013776172002-03-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLEKS” W ŁĘCZYCY2002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU nr w rejestrze ARS XIII 8372002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁĘCZYCKI gmina ŁĘCZYCA miejscowość ŁĘCZYCA2002-03-14 do dziś
2. Adresulica OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 10 kod pocztowy 99-100 poczta ŁĘCZYCA 2002-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 26.05.1995 R.2002-03-14 do dziś
2NOWY STATUT - 17 CZERWCA 2013R.2014-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWILKOWSKI2014-10-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2014-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2014-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-23 do dziś
21. NazwiskoTECŁAW2002-03-14 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHACKA2014-01-09 do dziś
2. ImionaBARBARA MAGDALENA2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2014-01-09 do dziś
2. ImionaSABINA2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITOSŁAWSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaMARIAN2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODZIŃSKI2014-01-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYK2014-01-09 do dziś
2. ImionaLESZEK2014-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 21.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 02.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-23 do dziś
5data złożenia 17.08.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
6data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007 R. 31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
7data złożenia 28.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R2009-12-31 do dziś
8data złożenia 19.08.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-15 do dziś
9data złożenia 10.08.2011 okres 2010 ROK2011-12-27 do dziś
10data złożenia 02.08.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-22 do dziś
11data złożenia 18.12.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-09 do dziś
12data złożenia 28.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
13data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
16data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
17data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
18data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-27 do dziś
19data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-27 do dziś
20data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
201.01.2007 R. 31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R2009-12-31 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-15 do dziś
52010 ROK2011-12-27 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-22 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 10.05.2001 R. -06.06.2002 R.2002-12-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 06.06.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 04.06.2003 R. -18.06.2004 R.2004-11-25 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-09-23 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
601.01.2007 R. 31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R2009-12-31 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-11-15 do dziś
92010 ROK2011-12-27 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-11-22 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2014-01-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-27 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-27 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów