SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAĆWIEŻ” W PRZEROŚLI

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000099837
Numer REGON: 001392120
Numer NIP: 8440007594
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[RDF/495472/23/515]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001392120 NIP 84400075942007-07-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAĆWIEŻ” W PRZEROŚLI2002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2902002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWALSKI gmina PRZEROŚL miejscowość PRZEROŚL2002-03-14 do dziś
2. Adresulica DWORNA nr domu 17 A nr lokalu 2 kod pocztowy 16-427 poczta PRZEROŚL 2002-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 30.06.1989 R. 2) 11.12.2001 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT 3) 22.02.2002 R. ZMIENIONO PAR. 52002-03-14 do dziś
222.05.2003 R. -UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2003-08-29 do dziś
321.04.2006 R. W § 4 DODANO UST. 2A, W § 6 DODANO UST. 16-26, W § 8 SKREŚLONO UST. 6, DODANO 6A, PO § 37 DODANO § 37A, W § 60 SKREŚLONO UST. 2, W § 61 UST. 2 SKREŚLONO PKT 1, DODANO UST. 3, PO § 83 DODANO § 83A, W § 98 SKREŚLONO UST. 2A, DODANO UST. 4-7, W § 102 DODANO UST. 5, W § 106 DODANO UST. 6-10, W § 112 UST. 1 DODANO PKT 212006-05-09 do dziś
416.11.2007 R. DODANO § 3A, § 3B, § 5A, W § 6 DODANO UST. 27, UST. 28, UST. 29, W § 7 DODANO PKT 14, PKT 15, PKT 16, PKT 17, W 8 DODANO UST. 7, DODANO § 8A, W § 20 SKREŚLONO UST. 1, DODANO UST. 1A, 1B, DODANO § 24A, W § 26 SKREŚLONO PKT 1, PKT 2, PKT 3, SKREŚLONO § 37, § 37A, DODANO § 37 B, SKREŚLONO § 38, § 39, W § 43 DODANO PKT 5, DODANO § 50A, SKREŚLONO § 54, DODANO § 54A, SKREŚLONO § 74, DODANO § 74A, SKREŚLONO § 86, DODANO § 86A, W § 94 DODANO PKT 5, SKREŚLONO § 96, DODANO § 96A, W § 97 UST. 2 DODANO PKT 6, PKT 7, PKT 8, PKT 9, PKT 10, W § 98 DODANO UST. 8, SKREŚLONO § 105, DODANO § 105A, W § 106 SKREŚLONO UST. 3, DODANO UST. 6, UST. 7, UST. 8, UST. 9, UST. 10, SKREŚLONO § 109, DODANO § 109A, SKREŚLONO § 115, DODANO § 115A, SKREŚLONO § 116, DODANO § 116A, DODANO § 117A, 118A, § 121A2008-01-08 do dziś
505.06.2018 R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPODZIEWSKA2023-05-08 do dziś
2. ImionaANNA2023-05-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-05-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-08 do dziś
21. NazwiskoBUCZYŃSKA2022-08-04 do dziś
2. ImionaEWA AGNIESZKA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-04 do dziś
31. NazwiskoKARDEL2018-02-28 do dziś
2. ImionaEDYTA MARIA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIONOWSKA2022-08-04 do dziś
2. ImionaBARBARA URSZULA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURCZYK2022-08-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAULAKOWSKI2019-08-12 do dziś
2. ImionaKAMIL2019-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLIŃSKI2022-08-04 do dziś
2. ImionaPATRYK2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA PSTRZOCH2022-08-04 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZNURKOWSKA TESKO2022-08-04 do dziś
2. ImionaŻANETA MONIKA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORDZIO2022-08-04 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘZIK2019-08-12 do dziś
2. ImionaPELAGIA2019-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2019-08-12 do dziś
2. ImionaRENATA2019-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-29 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-08-29 do dziś
392 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-08-29 do dziś
470 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-29 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-08-29 do dziś
670 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-29 do dziś
770 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-08-29 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 03.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 04.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-19 do dziś
5data złożenia 23.11.2006 okres 2005 ROK2006-12-19 do dziś
6data złożenia 12.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-31 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-30 do dziś
8data złożenia 29.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-17 do dziś
9data złożenia 20.05.2010 okres 2009 ROK2010-06-10 do dziś
10data złożenia 29.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-08 do dziś
11data złożenia 18.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-30 do dziś
12data złożenia 10.05.2013 okres 2012 ROK2013-05-21 do dziś
13data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
14data złożenia 05.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
15data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
17data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
18data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
19data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-10 do dziś
20data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
21data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
22data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-12-19 do dziś
22006 ROK2007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-07-30 do dziś
42008 ROK2009-08-17 do dziś
52009 ROK2010-06-10 do dziś
62010 ROK2011-08-08 do dziś
72011 ROK2012-04-30 do dziś
82012 ROK2013-05-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-09-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-19 do dziś
52005 ROK2006-12-19 do dziś
62006 ROK2007-07-31 do dziś
72007 ROK2008-07-30 do dziś
82008 ROK2009-08-17 do dziś
92009 ROK2010-06-10 do dziś
102010 ROK2011-08-08 do dziś
112011 ROK2012-04-30 do dziś
122012 ROK2013-05-21 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-10 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów