SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000099821
Numer REGON: 690715026
Numer NIP: 8133158359
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-11-21
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/20035/23/993]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP6907150262002-03-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”2002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze ARS NR 7842002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina BOGUCHWAŁA miejscowość BOGUCHWAŁA2002-03-14 do dziś
2. Adresulica SPORTOWA nr domu 6A kod pocztowy 36-040 poczta BOGUCHWAŁA 2002-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.06.2000 R.2002-03-14 do dziś
2UCHWAŁA NR 2/11/2003 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” W BOGUCHWALE Z DNIA 21.11.2003 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA STATUTU SPÓŁDZIELNI. 2. UCHWAŁA NR 3/11/2003 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” W BOGUCHWALE Z DNIA 21.11.2003 R. W SPRAWIE UCHYLENIA WAŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI.2003-12-18 do dziś
312.12.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT2008-01-31 do dziś
412.06.2018 - UCHWALENIE NOWEGO STATUTU, UCHYLENIE WAŻNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU2019-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWÓJCIK2019-08-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-02 do dziś
21. NazwiskoBOROWIEC2004-09-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES ZARZĄDU2004-09-06 do dziś
31. NazwiskoŚWISZCZ2004-09-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-06 do dziś
41. NazwiskoSTARZEC2002-03-14 do dziś
2. ImionaZENON ANTONI2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU.2002-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-14 do dziś
51. NazwiskoSTEFANIK2002-03-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ANDRZEJ2002-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU.2002-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-14 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU.2002-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2023-11-21 do dziś
2. ImionaMARIA JADWIGA2023-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2023-11-21 do dziś
2. ImionaZOFIA2023-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIELA2023-11-21 do dziś
2. ImionaDANUTA2023-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZEK2020-11-27 do dziś
2. ImionaIRENA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2020-11-27 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARA2020-11-27 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKA2020-11-27 do dziś
2. ImionaZOFIA2020-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-12-18 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-03-04 do dziś
268 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
4data złożenia 29.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-31 do dziś
5data złożenia 08.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
7data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
9data złożenia 07.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
10data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
11data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
12data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
13data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
15data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
18data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
19data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
20data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
21data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-03-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-05-24 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów