SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DUNIKOWSKIEGO” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000099786
Numer REGON: 011046048
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2019-07-25
Sygnatura akt[RDF/170320/19/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0110460482002-03-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DUNIKOWSKIEGO” W LIKWIDACJI2012-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD GOSPODARCZY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ nr w rejestrze 30502002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STOKŁOSY nr domu 7 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-787 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.01.1991 R.2002-03-14 do dziś
218.12.2003 R., ZMIANA §1, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, DODANIE §9 INDEKS 1, ZMIANA §10, SKREŚLENIE §11, DODANIE ROZDZIAŁU V INDEKS 1 §11 INDEKS 1 -§11 INDEKS 12, DODANIE ROZDZIAŁU V INDEKS 2 -§1 INDEKS 13 -§11 INDEKS 16, ZMIANA §12, §13, §14, DIDANIE §14 INDEKS 1, ZMIANA §15, §16 I §17, DODANIE §17 INDEKS 1, ZMIANA §18, §20, §22, §23, §24, §25, §26 I §27, DODANIE §27 INDEKS 1 -§27 INDEKS 3, ZMIANA §32, §33, §24, §35, DODANIE §35 INDEKS 1 -§35 INDEKS 4, §37, §39, §41, §42 I §43.2004-01-28 do dziś
3UCHWAŁA NR 1/2008 R. WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DUNKOWSKIEGO” Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SM „DUNIKOWSKIEGO (DODANIE ROZDZIAŁ X. DOPISANIE § 3, SKREŚLENIE § 4, § 8, § 11 Z INDEKSEM 2, § 11 Z INDEKSEM 3, DODANIE § 11 Z INDEKSEM 15, SKREŚLENIE § 17 Z INDEKSEM 1, § 18.1, DOPISANIE § 22 Z INDEKSEM 13, § 23 Z INDEKSEM 14, ZMIANA § 32 Z INDEKSEM 21.1, § 32 Z INDEKSEM 21.2 § 34 Z INDEKSEM 23, § 36 Z INDEKSEM 27.2008-09-05 do dziś
430.06.2010 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW § 1 UST. 2, § 2 UST. 2, § 3 UST. 1 PKT 1, UST. 2 PKT 3, § 4 UST. 1, 4, 5, § 6 UST. 1, 2, 4 PKT 2, § 7 UST. 2, § 8 PKT 5, 7, § 10 UST. 1, § 11 Z INDEKSEM 10, § 11 Z INDEKSEM 12 UST. 1, § 11 Z INDEKSEM 13 UST. 2, 4, § 11 Z INDEKSEM 14 UST. 2, 4, § 11 Z INDEKSEM 15 UST. 1, § 22 PKT 1, 3, 8, 14, § 23 UST. 2 PKT 2, § 26 UST. 2, 3, § 29, § 30 UST. 1, § 33 UST. 1 PKT 2, UST. 3, § 35 Z INDEKSEM 1 UST. 3, § 35 Z INDEKSEM 2 UST. 1, 2, 3, § 35 Z INDEKSEM 4, § 37 UST. 1, § 39, § 41 UST. 3, § 42 NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW § 1 UST. 2 Z INDEKSEM 1, 2 Z INDEKSEM 2, § 3 UST. 1 PKT 1 Z INDEKSEM 1, UST. 2 PKT 4, § 4 UST. 1 Z INDEKSEM 1, 1 Z INDEKSEM 2, § 10 UST. 3, 4, 5, 6, 7, § 11 Z INDEKSEM 12 UST. 2, 3, § 11 Z INDEKSEM 13 UST. 5, 6, 7, 8, 9, § 11 Z INDEKSEM 14 UST. 1 Z INDEKSEM 1, § 20 UST. 5, § 21 UST. 4, § 30 UST. 1 Z INDEKSEM 1, 1 Z INDEKSEM 2, 1 Z INDEKSEM 3, § 32 UST. 1 Z INDEKSEM 1, 1 Z INDEKSEM 2, § 33 UST. 1 PKT 8 NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW § 3 UST. 1 PKT 2, 3, 4, § 4 UST. 2, 3, § 5 UST. 4 PKT 1, 3, § 6 UST. 4 PKT 1, § 7 UST. 1 PKT 1, 10, 11, § 8 PKT 2, 4, 9, § 9 Z INDEKSEM 1, § 11 Z INDEKSEM 1, § 11 Z INDEKSEM 2, § 11 Z INDEKSEM 3, § 11 Z INDEKSEM 4, § 11 Z INDEKSEM 5, § 11 Z INDEKSEM 6, § 11 Z INDEKSEM 7, § 11 Z INDEKSEM 8, § 11 Z INDEKSEM 11, § 11 Z INDEKSEM 13 UST. 1, 3, § 11 Z INDEKSEM 15 UST. 2, § 17, § 17 Z INDEKSEM 1, § 18, § 22 PKT 5, 11, § 34, § 35, § 41 UST. 1 PKT 3, UST. 2 PKT 2, 32011-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-03-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuSPÓŁDZIELNIA POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU SBM „URSYNÓW” UCHWAŁĄ Z DNIA 08.12.1990 R.2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „URSYNÓW”2002-03-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2002-03-14 do dziś
3. Numer w rejestrze1162002-03-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY2002-03-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADOZRCZA2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPIŃSKI2017-05-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMARNICKI2017-05-25 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYGIELSKA2017-05-25 do dziś
2. ImionaWANDA ZOFIA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 08.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-21 do dziś
5data złożenia 17.07.2006 okres 2005 R.2006-07-26 do dziś
6data złożenia 16.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-08 do dziś
7data złożenia 25.07.2008 okres 2007 R.2008-09-05 do dziś
8data złożenia 04.08.2009 okres 2008 R2009-09-25 do dziś
9data złożenia 09.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
10data złożenia 02.11.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-13 do dziś
11data złożenia 17.07.2013 okres 2012 R.2013-07-31 do dziś
12data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
13data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-25 do dziś
14data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-25 do dziś
15data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-25 do dziś
16data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-26 do dziś
22006 ROK2007-08-08 do dziś
32007 R.2008-09-05 do dziś
42008 R2009-09-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-12-13 do dziś
72012 R.2013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-25 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-21 do dziś
42005 R.2006-07-26 do dziś
52006 ROK2007-08-08 do dziś
62008 R2009-09-25 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-12-13 do dziś
92012 R.2013-07-31 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-25 do dziś
12OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-25 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁAMI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DUNIKOWSKIEGO”, UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 28.12.2011 R. ORAZ UCHWAŁĄ NR 3 Z 15.05.2012 R. OTWARTO LIKWIDACJĘ SPÓŁDZIELNI Z DNIEM 15 MAJA 2011 R.2012-07-10 do dziś
SIECZKOWSKI2012-07-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE2012-07-10 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiANDRZEJ WIESŁAW2012-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZYŃSKA2012-07-10 do dziś
2. ImionaMARTA JADWIGA2012-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów