EN-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000099783
Numer REGON: 010573490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2022-06-03
Sygnatura akt[RDF/385959/22/944]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010573490 NIP 11800041632014-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN-KA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 304452002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 233 nr lokalu B kod pocztowy 02-715 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ NR 35 W WARSZAWIE NOTARIUSZ PIOTR SOROKA W DNIU 18.11.1991 R., REP. A NR 5749/912002-04-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2006 SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MACIEJEM BIWEJNISEM W KANCELARII NOTARIALNEJ CZESŁAWY KOŁCUN, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 9355/2006: ZMIANA § § : 6, 7, 10, 11, 15, 19, 24 UMOWY SPÓŁKI.2006-08-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 4975/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE -MACIEJA BIWEJNIS, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. CHŁODNEJ 15. ZMIANA § 7 ZMIANA § 12 ZMIANA § 202007-10-30 do dziś
426.06.2010 R., PAWEŁ ORŁOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 6441/2010, ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2010-07-07 do dziś
5AKT NOTARIALNY REP. A NR 7613/2012 Z DNIA 01.06.2012 R., ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ LIS, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2012-11-06 do dziś
621.06.2017 R., REPERTORIUM A NR 4705/2017, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHŁODNEJ 15. §7 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE; WYKREŚLA SIĘ TREŚĆ §8 UMOWY SPÓŁKI.2017-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego548700,00 ZŁ2022-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1525415,00 PLN2002-04-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZAK2019-02-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAZIMIERZ2019-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZAK2002-04-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEGUŁA2002-04-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2002-04-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoAURIGA BORÓWKO2004-07-16 do dziś
2. ImionaARIADNA2004-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-16 do dziś
21. NazwiskoAURIGA2002-04-23 do dziś
2. ImionaCEZARY2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-23 do dziś
31. NazwiskoBROMSKI2002-04-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-12-21 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-12-21 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 18.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-02 do dziś
5data złożenia 25.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-30 do dziś
7data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
10data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
11data złożenia 28.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
12data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
13data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
14data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
15data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
16data złożenia 27.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
17data złożenia 06.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
18data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
19data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
20data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
21data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK2003-07-15 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-10-30 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-26 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-11-06 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów