INTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000099760
Numer REGON: 277794028
Numer NIP: 6342461960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-03-29
Sygnatura akt[RDF/476149/23/514]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. GRANICZNA nr domu 29 kod pocztowy 40-956 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2021-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123 STYCZNIA 2002 R. NOTARIUSZ EWA PLUTA NOTARIUSZ W KATOWICACH UL. MŁYŃSKA 21/23, REPERTORIUM A NR 237/20022002-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGACKI2002-10-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2002-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2002-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGACKI2002-03-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000 ZŁ2002-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGACKI2002-03-19 do dziś
2. ImionaWITOLD2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2002-03-19 do dziś
245 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2002-03-19 do dziś
345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-03-19 do dziś
473 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-03-19 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-03-19 do dziś
674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-03-19 do dziś
774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-03-19 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 4.06.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 17.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 04.06.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-04-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-04-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-06 do dziś
4data złożenia 06.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-22 do dziś
5data złożenia 19.03.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-04-14 do dziś
6data złożenia 19.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-07-01 do dziś
7data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-29 do dziś
8data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
9data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
10data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-11 do dziś
11data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
12data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
13data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
14data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
15data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
16data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
19data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
20data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
21data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
22data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
23data złożenia 29.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-03-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
301.01.2007- 31.12.20072008-04-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 04.06.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-04-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-03-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
401.01.2007- 31.12.20072008-04-14 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-04-29 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-04-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-04-11 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów