„BUDEMAC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000099335
Numer REGON: 639542953
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-02-04
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/1501/21/982]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP6395429532002-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEMAC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 125822002-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-03-14 do dziś
2. Adresulica JASIELSKA nr domu 7 kod pocztowy 60-476 poczta POZNAŃ 2004-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 05.01.1999 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA RADZIUK KANCELARIA NOTARIALNA S.C. M.RADZIUK, ZB.TOMASZKIEWICZ 60-608 POZNAŃ, AL. WIELKOPOLSKA 28 NR REP. A 88/99.2002-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZIJ2002-03-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.400,00 ZŁ2021-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2002-03-14 do dziś
2. ImionaALICJA IZABELA2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.600,00 ZŁ2021-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego52000,00 PLN2002-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓTKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2002-03-14 do dziś
2. ImionaALICJA IZABELA2018-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 22 Z PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ2013-01-15 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI STALOWYCH2013-01-15 do dziś
323 32 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-01-15 do dziś
446 73 Z HANDEL MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI I SPRZĘTEM BUDOWLANYM2013-01-15 do dziś
533 20 Z WYKONYWANIE I INSTALOWANIE URZĄDZEŃ2013-01-15 do dziś
671 12 Z OPRACOWYWANIE PROJEKTÓW, EKSPERTYZ,OPINII2018-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 NADZORY INWESTYCYJNE I INWESTORSKIE, UDZIELANIE PORAD I KONSULTACJI BUDOWLANYCH2018-05-16 do dziś
241 REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH2018-05-16 do dziś
342 REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH2018-05-16 do dziś
443 REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH2018-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2006 okres ROK 20052006-11-21 do dziś
2data złożenia 27.10.2006 okres 01.01.2001 -31.12.20012006-12-05 do dziś
3data złożenia 27.10.2006 okres 01.01.2002 -31.12.20022006-12-05 do dziś
4data złożenia 27.10.2006 okres 01.01.2003 -31.12.20032006-12-05 do dziś
5data złożenia 27.10.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-12-05 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
7data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
8data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
9data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
10data złożenia 14.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
11data złożenia 27.08.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
15data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
17data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-11-21 do dziś
201.01.2001 -31.12.20012006-12-05 do dziś
301.01.2002 -31.12.20022006-12-05 do dziś
401.01.2003 -31.12.20032006-12-05 do dziś
501.01.2004 -31.12.20042006-12-05 do dziś
601.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-11-21 do dziś
201.01.2001 -31.12.20012006-12-05 do dziś
301.01.2002 -31.12.20022006-12-05 do dziś
401.01.2003 -31.12.20032006-12-05 do dziś
501.01.2004 -31.12.20042006-12-05 do dziś
601.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-03 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-16 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-10-15 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów