SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000099063
Numer REGON: 430321961
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu69Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/21735/22/768]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP4303219612002-03-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”2002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10862002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-03-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica NADBYSTRZYCKA nr domu 11 kod pocztowy 20-618 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2007-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.06.1993 R. UCHWAŁA NR 14 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 22.06.2001 R. -DO PARAGRAFU 4 UST. 1 DODANO UST. 1 A.2002-03-19 do dziś
2UCHWALONO ZMIANY W STATUCIE W FORMIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU W DNIU 16.12.2003 R.2004-02-04 do dziś
301.03.2005 R. ZMIANA: § 12 UST. 1 PKT 7, 8, 11, 15, § 12 UST. 2, § 13 UST. 1 PKT 5, § 17 UST. 2 PKT 4, § 18 UST. 1, § 21 UST. 6, 10, § 24 UST. 5, 8, § 25 UST. 3 PKT 2, § 32 UST. 1, 2, § 33 UST. 1, 2, § 36 UST. 1, 2, 3, § 42 UST. 1, 2, § 43 UST. 3, § 61, § 63 UST. 1, 2, § 89, § 91, § 110 UST. 1, § 120 UST. 32005-03-16 do dziś
408.02.2007 R.- ZMIENIONO § 11 UST. 2 PKT 3, § 12 UST. 1, § 12 UST. 1 PKT 7, § 12 UST. 1 PKT 10, 13, 14, 15, 16, § 12 UST. 2 PKT 20, § 12 UST. 3, 4, 5, 6, § 13 UST. 1 PKT 18, § 14 UST. 1 PKT 1, § 16 UST. 1, § 16 UST. 2 PKT 3, 5, § 17 UST. 2, § 19, § 20, § 20 UST. 1, § 21 UST. 2, § 22, § 22 UST. 3, § 24 UST. 3, § 24 UST. 6 PKT 4, § 24 UST. 7, § 25 UST. 4, § 26 UST. 1, § 27 UST. 7, § 29 UST. 17, § 30 UST. 1, § 31, § 32, § 34, § 38 UST. 1 PKT 2 PODPUNKT D, § 38 UST. 1 PKT 15, 16, 17, 20, § 39 UST. 4, 6, § 42 UST. 1, 3, 5, § 45 UST. 2, § 48 UST. 1, § 50 UST. 1, 2, § 56 UST. 1, § 57 UST. 1, § 61 UST. 4, § 65, § 90, § 97, § 98, § 115 UST. 4, 5, 6, § 119 UST. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, § 120 STATUTU; 30.05.2007 R. -ZMIENIONO § 45 UST. 2 STATUTU; 30.05.2007 R. -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2007-07-20 do dziś
528.11.2007 R. § 8 UST. 2; § 11 UST. 2; § 12 UST. 2, 5, 6, 7; § 20 UST. 2; § 21; § 22 UST. 5, 6; § 24 UST. 1, 2, 5; § 25, § 26; § 27; § 28; § 29; § 30; § 31; § 32; § 33; § 34; § 37; § 38; § 39 UST. 1, 3; § 40 UST. 2; § 41 UST. 1, 4; § 42 UST. 2; § 44; § 45 UST5; § 46 UST 2 PKT 6, 7, UST. 3; § 49 UST. 5; PUNKT 4.5.; § 56; § 61; § 63; § 66; § 72; § 79; § 85; § 87; “ 89; § 90; § 91; § 93; § 100; § 107; § 114; § 120; PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO.2008-01-23 do dziś
620-21.05.2014 R. § 2 UST. 3; § 4; § 6; § 7 UST. 2, 4; § 8 UST. 2; § 10 UST. 1; § 11 UST. 4, 9; § 12 UST. 2 PKT. 11B, 18, 20, 23, UST. 7; § 13 UST. 1 PKT. 4, 14; § 17 UST. 2 PKT. 3; § 21 UST. 1, 3; § 22 UST. 6; § 27 UST. 5, 8; § 28 UST. 2; § 29 UST. 5, 10, 11; § 31 UST. 2, 17; § 34; § 36 UST. 1; § 40 UST. 1 PKT. 4, UST. 2; § 41 UST. 1 PKT. 9, 18, UST. 4; § 43 UST. 3; § 45 UST. 3, 5; § 48 UST. 1, 3; § 49 UST. 6; § 50 UST. 2; § 57 UST. 6, 7; § 61 UST. 1, 2; § 68; § 71 UST. 1, 2; § 85; § 88; § 90; § 93; § 94; § 95; § 96; § 97; § 98; § 100; § 101; § 102; § 103; § 107 UST. 1, UST1 PKT. 3, UST. 2; § 111; § 117; § 119 UST. 1, UST. 2; § 120 UST1, 4, 5, 11, 12, 13; § 121 UST. 1; § 122; § 123; § 124; § 125; § 126; § 127.2014-08-21 do dziś
709-10.05.2016 R. - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2016-07-15 do dziś
822-23.05.2017 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU. ZMIENIONO: § 9 UST. 1, § 10 UST. 1, § 11 UST. 11, § 12 UST. 2 PKT 11 PPKT A, B, C, § 12 UST. 2 PKT 12, § 15 UST. 2, § 17 UST. 2 PKT 8, 9, 10, § 38 UST. 2, 3, § 41 UST. 1 PKT 9 LIT. B2017-06-27 do dziś
915.05.2018 R. - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU.2018-06-18 do dziś
1028.05.2019 R. - ZMIANA §2, §22 UST.4, §27 UST.4, UST.6, §29, §30 UST.7, UST.8, UST.9, §31 UST.1, UST.3, §32 UST.2, UST.4, UST.5, UST.6, UST.9, UST.10, UST.11, UST.12, UST.13, §33 UST.2, UST.6, UST.8, §34 UST.1, UST.2, UST.3, UST.5, UST.7, UST.8, §37 UST.1, §39, §40 UST.1, UST.2, UST.6, §41 UST.1, UST.4, UST.5, UST.7, §42 UST.1, UST.2, W §43 UCHYLONO UST.1, UST.2, UST.5, ZMIANA §44 UST.1, UST.2, UST.3, UST.5, W §45 UCHYLONO UST.6, ZMIANA §45 UST.7, §54 UST.1 PKT 10), PKT 17), §55 UST.2, UST.9, §60 UST.4, UST.6 PKT 6, §64 UST.2 PKT 6, PKT 9, DODANO PKT 12, ZMIANA §64 UST.3, §67 UST.4, §70 UST.1 PKT 5), §77 UST.3, §102 UST.1, §124, §126 UST.5, UST.6, §133, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2019-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2014-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOSTROWSKA2022-09-22 do dziś
2. ImionaDOROTA BOŻENA2022-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNYCH2022-09-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-22 do dziś
21. NazwiskoCZAPSKI2006-04-07 do dziś
2. ImionaMAREK JANUSZ2006-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-11-23 do dziś
31. NazwiskoTOMASZEK2002-11-21 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-21 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-17 do dziś
51. NazwiskoFEDEŃCZUK2004-05-11 do dziś
2. ImionaHENRYK RYSZARD2004-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-05-11 do dziś
61. NazwiskoBŁAZIAK2004-11-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-09 do dziś
71. NazwiskoKOWALCZYK2005-09-01 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2005-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH2005-09-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-01 do dziś
81. NazwiskoSTADNIK2006-09-05 do dziś
2. ImionaJERZY2006-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-12-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-05 do dziś
94. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2008-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-17 do dziś
104. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2010-05-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-05-05 do dziś
111. NazwiskoOPOLSKI2016-10-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2016-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-19 do dziś
124. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-16 do dziś
131. NazwiskoMAKARCZUK2021-09-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-07 do dziś
141. NazwiskoBORYS2002-03-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYTOMSKI2022-06-09 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASIERAK2022-06-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIEC2022-06-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WOJCIECH2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKIEWICZ2022-06-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA TERESA2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDKIEWICZ2022-06-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAKOWSKI2022-06-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁOWSKA2022-06-09 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZUK2022-06-09 do dziś
2. ImionaLECH GRZEGORZ2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2022-06-09 do dziś
2. ImionaJAN WALDEMAR2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBOROWSKA2022-06-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ALEKSANDRA2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUŚCIŃSKI2022-06-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2016-07-15 do dziś
241 BUDOWNICTWO2016-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 21.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
5data złożenia 06.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
7data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
8data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-09-11 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
10data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
11data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
12data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
13data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
14data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
15data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
16data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
17data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
21data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-09-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. 31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-09-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-05-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów