BUD-WLOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000099062
Numer REGON: 092988764
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/1662/21/410]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-WLOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina KRUSZWICA miejscowość KRUSZWICA2002-03-12 do dziś
2. Adresulica POZNAŃSKA nr domu 2 miejscowość KRUSZWICA kod pocztowy 88-150 poczta KRUSZWICA kraj POLSKA 2002-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2001 NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, KOPERNIKA 30, P. 201-204 REPERTORIUM A NR 4942/20012002-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAJSZCZAK2002-03-12 do dziś
2. ImionaWŁODZISŁAW2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2002-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140.000,00 PLN2002-03-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-03-12 do dziś
245 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-03-12 do dziś
345 22 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-03-12 do dziś
445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-03-12 do dziś
545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-03-12 do dziś
645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-03-12 do dziś
745 41 Z TYNKOWANIE2002-03-12 do dziś
845 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-03-12 do dziś
945 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-03-12 do dziś
1045 44 A MALOWANIE2002-03-12 do dziś
1145 44 B SZKLENIE2002-03-12 do dziś
1245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-03-12 do dziś
1345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-03-12 do dziś
1460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-03-12 do dziś
1545 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-03-12 do dziś
1645 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-03-12 do dziś
1745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-03-12 do dziś
1845 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-03-12 do dziś
1945 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-03-12 do dziś
2045 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-03-12 do dziś
2145 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022004-10-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-11-05 do dziś
3data złożenia 03.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-27 do dziś
4data złożenia 12.12.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-01-31 do dziś
5data złożenia 12.03.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-04-20 do dziś
6data złożenia 12.03.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-04-20 do dziś
7data złożenia 12.03.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-04-20 do dziś
8data złożenia 15.10.2012 okres 20092012-11-13 do dziś
9data złożenia 15.10.2012 okres 20102012-11-13 do dziś
10data złożenia 15.10.2012 okres 20112012-11-13 do dziś
11data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-22 do dziś
12data złożenia 07.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
13data złożenia 27.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-03 do dziś
14data złożenia 27.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15data złożenia 27.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
16data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
19data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
20data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2021 DO 10.02.20212021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-03-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062010-04-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072010-04-20 do dziś
420092012-11-13 do dziś
520102012-11-13 do dziś
620112012-11-13 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 10.02.20212021-02-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-22 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.02.2021 R., REP. A NR 1087/2021 NOTARIUSZ MARCIN BIERNACKI KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU UL. STUDZIENNA 12/14, 88-100 INOWROCŁAW, 10.02.20212021-03-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA SAMOISTNA2021-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSTAJSZCZAK2021-03-15 do dziś
2. ImionaWŁODZISŁAW KAZIMIERZ2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów