DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000099043
Numer REGON: 890178579
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/218878/20/376]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP8901785792002-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 11912002-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE miejscowość WROCŁAW2002-03-18 do dziś
2. Adresulica WITA STWOSZA nr domu 3 kod pocztowy 50-148 poczta WROCŁAW 2005-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.02.1993 R. NOTARIUSZ ANNA SZERER KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, ULICA SŁOWACKIEGO 10 REP. A NR 972/1993 AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.12.2001 R. NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA SZEWSKA 5 REP. A NR 5794/2001 AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.12.2001 R. NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA SZEWSKA 5 REP. A NR 5996/2001 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.02.2002 R. NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ULICA SZEWSKA 5 REP. A NR 658/2002 - ZMIENIONO PAR. 7 I PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2002-03-18 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.10.2002 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ BARANOWSKĄ-SEWERYN W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 4293/2002 -ZMIANA PAR. 102002-12-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.01.2003 R., REP. A NR 117/2003; KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA ZMIANA: § 6 PKT 1, PKT 2 PODPUNKT „A”, PKT 2 PODPUNKT „D”; § 6 USUNIĘCIE PODPUNKTU „E”; § 7 USUNIĘTO TREŚĆ PKT 9, 11, 13; ZMIANA: § 10, § 18 PKT 4, § 25 PKT 82003-02-25 do dziś
429.07.2004 R., NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KUŹNICZA 57/58 LOK. 4, REP. A NR 6586/2004, ZMIENIONO: § § 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 UMOWY SPÓŁKI; DODANO: § § 41, 42, 43; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-08-27 do dziś
520.09.2004 R. NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. KUŹNICZA 57/58 LOK. 4, REPERTORIUM A NR 7357/2004, ZMIENIONO: § 6, § 8, § 11, § 12, § 15, § 17, § 18, § 19, § 27, § 29, § 42, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-10-18 do dziś
628.06.2005 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NUMER 3679/2005; ZMIENIONO: § 6 UST. 1; § 6 UST. 2 PKT A); § 8; § 9; § 11; § 12 UST. 2; § 19 PKT 8); § 21; § 29 UST. 1 PKT 4); § 29 UST. 1 PKT 13); § 33 UST. 3 PKT A); § 33 UST. 4; DODANO: § 19 PKT 10 A) UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2005-08-10 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU, NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REP. A NR 4981/2006 ZMIANA § 31 UST. 1, PRZYJĘTY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-08-01 do dziś
823.06.2009 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 9410/2009; ZMIENIONO: § 7, § 29UST. 1 PKT 9, § 31, § 33.2009-09-14 do dziś
926.06.2012 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NUMER 58293/2012, ZMIANA § 13 UST. 2, § 14 UST. 22012-07-31 do dziś
1028.09.2012 R., NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REP. A NR 86116/2012, ZMIENIONO: § 12 UST. 2, § 14 UST. 2, § 21, § 30, § 31, § 33 UST. 3; DODANO W § 19 PKT 17.2012-11-14 do dziś
1111.03.2013 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 41/43, REP. A NR 21355/2013, ZMIENIONO: § 6 UST. 2 LIT. A, § 11, § 12 UST. 2, § 19 PKT 7, § 29 PKT 7.2013-03-28 do dziś
1230.06.2017 R., NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 70642/2017, ZMIENIONO: §19 PKT 10, §29 UST. 1 PKT 4; UCHYLONO §19 PKT 10A.2017-09-29 do dziś
1328.06.2018 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 64248/2018, ZMIENIONO §29 UST. 1 PKT 4, DODANO §1 UST. 3.2018-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO2003-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0000173192003-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15.599 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.799.500,00 ZŁ(SIEDEM MILIONÓW SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2012-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE2002-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9319503822002-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19.602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.801.000 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW OSIEMSET JEDEN TYSIECY ZŁOTYCH)2012-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego18300500,00 ZŁ2012-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE: ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, NIE PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 3.000 EURO ORAZ SKŁADANIA PODPISU NA DOKUMENTACH ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM PORĘCZENIA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 3.000 EURO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-08-27 do dziś
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE: ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, NIE PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOT2005-12-08 do dziś
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH) LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 50.000, - ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 50.000, - ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WSPÓLNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM § 29 UST 1 PKT 9) ORAZ § 19 PKT 11). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE UDZIELANIA PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 400.000, - ZŁ (SŁOWNIE: CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ KWOTY 400.000, - ZŁ (SŁOWNIE: CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WSPÓLNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM § 29 UST 1 PKT 9) ORAZ § 19 PKT 11) UMOWY SPÓŁKI.2012-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYŚ2019-04-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ RAFAŁ2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUTYTER2019-08-22 do dziś
2. ImionaDANIEL2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-22 do dziś
21. NazwiskoSZUCHTA2013-09-16 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-16 do dziś
31. NazwiskoGOŹDZIKOWSKI2012-11-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ALEKSANDER2012-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOSTURKIEWICZ2020-02-26 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-02-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-14 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-09-14 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-14 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-09-14 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-09-14 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-14 do dziś
766 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 26.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-10-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-08-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-27 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-01 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-30 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 2007 R.2008-07-24 do dziś
7data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-22 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
15data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
16data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
17data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-01 do dziś
22006 ROK2007-07-30 do dziś
32007 R.2008-07-24 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
62010 ROK2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-10-27 do dziś
22005 ROK2006-08-01 do dziś
32006 ROK2007-07-30 do dziś
42007 R.2008-07-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-28 do dziś
62010 ROK2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-12-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ -WROCŁAWSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O. O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ -DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ GOSPODARCZY SP. Z O. O. BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 28 GRUDNIA 2004 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW WROCŁAWSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O. O., REPERTORIUM A NR 10540/20042004-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firmaWROCŁAWSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000120112 2004-12-30 do dziś
5. Numer REGON9328034182004-12-30 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów