SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LIDER” W PASŁĘKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000098922
Numer REGON: 170950787
Numer NIP: 5782745282
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-05-07
Sygnatura akt[RDF/379779/22/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1709507872005-11-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LIDER” W PASŁĘKU2002-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina PASŁĘK miejscowość PASŁĘK2002-03-18 do dziś
2. Adresulica KOPERNIKA nr domu 35 kod pocztowy 14-400 poczta PASŁĘK 2005-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.11.2001 R.; 28.02.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 3 PKT 2, PAR. 6, PAR. 58 STATUTU.2002-03-18 do dziś
2UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 29.09.2005 R.ZMIENIONO §2 PKT 1 STATUTU2005-11-21 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.06.2006 R. ZMIENIONO § 47 PKT 1, § 49, § 50, § 51 STATUTU2006-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADANE SĄ JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU2006-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGABRYSIEWICZ2021-06-30 do dziś
2. ImionaMARCIN MACIEJ2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-30 do dziś
21. NazwiskoGRZANKA2005-11-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2005-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-11-21 do dziś
31. NazwiskoPIELECH2005-11-21 do dziś
2. ImionaJOANNA2005-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-21 do dziś
41. NazwiskoRYWELSKI2002-03-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR PAWEŁ2002-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-18 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSIEWICZ2021-06-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KRZYSZTOF2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIEJEWICZ2017-01-26 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARKA2010-01-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2002-03-18 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-03-18 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2020-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.11.2008 okres 2002 R., 2003 R., 2004 R., 2005 R., 2006 R., 2007 R.2008-12-30 do dziś
2data złożenia 07.01.2010 okres 2008 R.2010-01-27 do dziś
3data złożenia 14.01.2011 okres 2009 R.2011-02-03 do dziś
4data złożenia 16.11.2011 okres 2010 ROK2011-11-21 do dziś
5data złożenia 04.10.2012 okres 2011 R.2012-10-09 do dziś
6data złożenia 05.07.2013 okres 2012 R.2013-08-09 do dziś
7data złożenia 11.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
8data złożenia 08.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
9data złożenia 11.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
10data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
11data złożenia 19.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
14data złożenia 07.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12002 R., 2003 R., 2004 R., 2005 R., 2006 R., 2007 R.2008-12-30 do dziś
22008 R.2010-01-27 do dziś
32009 R.2011-02-03 do dziś
42010 ROK2011-11-21 do dziś
52011 R.2012-10-09 do dziś
62012 R.2013-08-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12002 R., 2003 R., 2004 R., 2005 R., 2006 R., 2007 R.2008-12-30 do dziś
22008 R.2010-01-27 do dziś
32009 R.2011-02-03 do dziś
42010 ROK2011-11-21 do dziś
52011 R.2012-10-09 do dziś
62012 R.2013-08-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów