SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000098910
Numer REGON: 000492635
Numer NIP: 8960003562
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu68Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/16455/22/455]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004926352002-03-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”2002-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJSTROWY nr w rejestrze 1452002-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-03-13 do dziś
2. Adresulica INŻYNIERSKA nr domu 17 kod pocztowy 53-227 poczta WROCŁAW 2002-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Nazwa oddziałuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC” OSIEDLE I -ODDZIAŁ WROCŁAW2005-05-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-05-31 do dziś
3. Adresulica RÓŻANA nr domu 4 nr lokalu 6 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 53-226 poczta WROCŁAW 2005-05-31 do dziś
21. Nazwa oddziałuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC” OSIEDLE II -ODDZIAŁ WROCŁAW2005-05-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-05-31 do dziś
3. Adresulica HALLERA nr domu 79 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 53-325 poczta WROCŁAW 2005-05-31 do dziś
31. Nazwa oddziałuSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC” OSIEDLE III ODDZIAŁ WROCŁAW2005-05-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-05-31 do dziś
3. Adresulica SZKOCKA nr domu 99 A miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 54-402 poczta WROCŁAW 2005-05-31 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.02.1959 R.; 01.06.2001 R. -ZMIANA: PAR. 2 PKT 1 I 2 PPKT 7, PAR. 56 PKT 4 I 5, PAR. 58 PKT 3 I 7, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 79 PKT 2, PAR. 85 PKT 1.2002-03-13 do dziś
214.06.2002 R. -ZMIANA § 29 UST. 1; § 40 UST. 2; § 41 UST. 1 PKT 3 I 5; WYKREŚLENIE ROZDZ. XII TJ.: §§ 45-47. 25.04.2003 R. -ZMIANA § 2, § 6, § 12, § 13, § 15, § 36, § 51, § 53, § 58, § 59, § 62, § 63, § 64, § 65, § 67, § 68, § 84, § 87 -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2003-11-28 do dziś
321.05.2004 R. -ZMIANA § 13 UST. 12004-10-22 do dziś
420.05.2005 R. -W § 64 (2) SKREŚLONO UST. 2, ZMIENIONO § 722005-09-19 do dziś
512.05.2006 R., § 67 UST. 5 (1) I § 85 UST. 12006-07-21 do dziś
611.05.2007 R. -§ 16, 27, 30, 31, 40, 41, 56, 58.2007-10-08 do dziś
730.11.2007 R. ZMIANY W § §: 2, 4-13, 15-25, 27-30, 34, 36, 43, 44, 50, 51, 53, 57-61, 63, 64.1-7; 9-13; 15; 17, § 65-70, 73, 79, 80, 83-86, 89, 90, 98-101, DODANO § 6.1.2008-03-28 do dziś
87, 8, 9.06.2010 R. -§ § 6 (2), 7, 8, 12, 15, 16, 20, 27, 29-32, 39, 43, 52, 57, 61, 64 (2-3), 67, 75, 78, 89, 98.2010-11-16 do dziś
97, 8, 9.06.2011 R. -ZMIENIONO: § 8 UST. 2 PKT 9, § 11 UST. 2 (1), § 13 UST. 1, § 16 UST. 2, § 30 UST. 2, § 52 UST. 2, § 53 UST. 2, § 71, § 76 UST. 1, § 77, § 86 UST. 1, 2, § 87 UST. 2, § 88 UST. 3; SKREŚLONO: § 54.2012-02-14 do dziś
1030.11.2011 R. ZMIANA: § 8 UST. 2 PKT 8, § 19 UST. 3, § 20 UST. 10, § 27 UST. 1 DODANO: § 19 UST. 5.2012-03-30 do dziś
11ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI Z DNIA 4, 5, 6, CZERWIEC 2012 ROK W § 8 UST. 2 PKT 9 ORAZ DODANO § 542012-07-18 do dziś
12DODANO: § 8(1), § 22 UST. 1(1) ZMIENIONO: § 8 UST. 2 PKT. 8)2013-09-23 do dziś
139,10,11.06.2014R. DODANO: UST. 17 W § 20 ZMIENIONO: § 15 UST. 32015-02-25 do dziś
149,10,11.06.2014 R.-ZMIENIONO §29 UST.1 PKT2A 8,9,10.06.2015 R. - ZMIENIONO: §13 UST.1, §13 UST.2, §27 UST.1, §29 UST.1 PKT 9 I 12 ORAZ DODANO W §13 UST. 5 I W §27 UST.1. 05.10.2015 R. - ZMIENIONO; §4 UST.1 PKT 1, §64(14) ORAZ USUNIĘTO; §8(1) I §53 UST.52016-02-19 do dziś
15W DNIACH 06.06, 07.06 I 08.06.2016 R. - ZMIENIONO § 29 UST. 1 STATUTU, A W § 8 WYKREŚLONO UST. 3.2017-04-12 do dziś
1621, 22, 23.05.2018 R. - ZMIENIONO § 4, § 5, § 6(1), § 7, § 8, § 11, § 12, § 19, § 20, § 22, § 24, § 29, § 30, § 31, § 36, § 53, § 58, § 61, § 64(1), § 64(8), § 67, § 71, § 79, § 80, § 81, § 82, § 86, § 88, § 89, § 93 ORAZ WYKREŚLONO § 6, § 6(2), § 13, § 60, § 74, § 84, § 90 I § 96.2019-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2002-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRUK2002-03-13 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2002-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA2022-07-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2022-07-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKA2018-01-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2018-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZYK2022-07-06 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWIEC2021-01-14 do dziś
2. ImionaEDMUND2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2021-01-14 do dziś
2. ImionaJAN2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKLARSKA2020-04-22 do dziś
2. ImionaWANDA2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-22 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄS2020-04-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-22 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOŁKOSZ2019-02-18 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2019-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-18 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKI2019-02-18 do dziś
2. ImionaSTEFAN2019-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-18 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYLWIK2018-01-29 do dziś
2. ImionaANITA2018-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-29 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATASIEWICZ2018-01-29 do dziś
2. ImionaLIDIA2018-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoPODROUŻEK2022-03-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2022-03-15 do dziś
21. NazwiskoRACZYŃSKA2022-03-15 do dziś
2. ImionaMARIA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2022-03-15 do dziś
31. NazwiskoRĄCZKOWSKA2022-03-15 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2022-03-15 do dziś
41. NazwiskoGRABE2022-03-15 do dziś
2. ImionaROBERT2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2022-03-15 do dziś
51. NazwiskoBARTELA2022-03-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2022-03-15 do dziś
61. NazwiskoNASKRĘCKI2022-03-15 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2022-03-15 do dziś
71. NazwiskoŁOŃSKA2022-03-15 do dziś
2. ImionaEWA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED OSOBAMI FIZYCZNYMI, OSOBAMI PRAWNYMI, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI NIEPOSIADAJĄCYMI OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE: 1. DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH UTRZYMANIA W WERYFIKOWANIA CERTYFIKATU ISO-9001, 2. POSTĘPOWAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH (RODO), W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZED PREZESEM URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, 3. PODPISYWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, W TYM E-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, DEKLARACJI PODATKOWYCH, SPRAWOZDAŃ GUS.2022-03-15 do dziś
81. NazwiskoRÓŻYCKA2022-03-15 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE DO REPREZENTOWANIA 1. PRZED ORGANAMI GMINY WROCŁAW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ, SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWEJ, KULTURALNEJ I EDUKACYJNEJ SPÓŁDZIELNI. 2. PRZED STOWARZYSZENIEM DZIŁAJĄCYM NA RZECZ CENTRUM KULTURY I EDUKACJI BAKARA, 3. PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW RZECZNIKA (PRASOWEGO) SPÓŁDZIELNI DLA INSTYTUCJI I MEDIÓW ZEWNĘTRZNYCH2022-03-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH2002-03-13 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-11 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-04-11 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-04-11 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-03 do dziś
4data złożenia 18.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-01 do dziś
5data złożenia 18.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
6data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R2012-07-31 do dziś
11data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
13data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
14data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
16data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
17data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
18data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-01 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R2012-07-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów