DOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000098557
Numer REGON: 250951256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-01-18
Sygnatura akt[RDF/275026/21/266]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP2509512562002-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 20442002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ2002-03-12 do dziś
2. Adresulica FRANCISZKAŃSKA nr domu 7 nr lokalu 2 miejscowość KALISZ kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2002-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.1999 R.- REP. A NR 3327/99, NOTARIUSZ -DANUTA KASPERUK, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU.2002-03-12 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 30.07.2004 R. REP. A NR 10174/2004, NOTARIUSZ -EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU (§ 8).2004-10-20 do dziś
323.09.2010 R., REP. A NR 10571/2010, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU -ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2010-10-01 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.10.2019R., REP. A NR 11857/2019, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU - ZMIENIONO: §16 UMOWY SPÓŁKI2020-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMULAK2002-03-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ CZESŁAW2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMULAK2002-03-12 do dziś
2. ImionaEWA2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ2020-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego52000,00 PLN2004-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMULAK2002-03-12 do dziś
2. ImionaEWA2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-12 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMULAK2002-03-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ CZESŁAW2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
4data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
5data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-25 do dziś
6data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-29 do dziś
7data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-02 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
9data złożenia 14.11.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-22 do dziś
10data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-11 do dziś
11data złożenia 21.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-07 do dziś
12data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-07 do dziś
13data złożenia 02.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-13 do dziś
14data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
16data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18data złożenia 18.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-22 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-11 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-09 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-04-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-06-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-04-02 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
701.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-22 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-04-11 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów