BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000098507
Numer REGON: 930021002
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11879/20/744]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP9300210022002-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ2002-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 110712002-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina KARPACZ miejscowość KARPACZ2008-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KARPACZ ulica KONSTYTUCJI 3GO MAJA nr domu 67 kod pocztowy 58-540 poczta KARPACZ kraj POLSKA 2008-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 1991 R. PRZED NOTARIUSZEM JANINĄ ZAPOROWSKĄ, W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W ŚRODZIE WLKP., PRZY UL. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA 3 REP. A 1327/91.2002-03-21 do dziś
217 GRUDNIA 2003 R., REP. A 8417/2003 PRZEZ NOTARIUSZA KAMILĘ KOMARZAŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 18/19 -ZMIENIONO PAR. 19 I PAR. 27 UMOWY SPÓŁKI.2004-02-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 15.09.2004 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KAMILĄ KOMARZAŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM NUMER 18/19, REPERTORIUM A NR 10055/2004. ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 7 UST. 1, PAR. 15 UST. 1, PAR. 16 UST. 2, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21 UST. 3 PKT 6 I PAR. 27 UMOWY SPÓŁKI.2004-10-25 do dziś
428.06.2007 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 18/19, REPERTORIUM A NR 14725/2007, ZMIENIONO: § 5, § 18 UST. 3 ORAZ § 23 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2008-02-22 do dziś
531.03.2008 R. NOTARIUSZ AGATA ROMANOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 18/19, REPERTORIUM A NR 11381/2008, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2008-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaBULTMAN APELDOORN BEHEER B.V.2002-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.348.650 ZŁOTYCH2002-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4573200,00 ZŁ2006-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1623.820,00 PLN2002-03-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE.2002-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULTMAN2002-03-21 do dziś
2. ImionaDEDERICK KLAAS2002-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2002-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 3 ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH2002-03-21 do dziś
271 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-03-21 do dziś
360 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-03-21 do dziś
471 21 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH BEZ KIEROWCY2002-03-21 do dziś
560 24 WYKONYWANIE KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO2002-03-21 do dziś
663 SPEDYCJA2002-03-21 do dziś
750 50 Z PROWADZENIE SIECI STACJI BENZYNOWYCH WYBUDOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ORAZ IMPORT NA ICH ZAOPATRZENIE2002-03-21 do dziś
851 PROWADZENIE HANDLU HURTOWEGO NA TERYTORIUM KRAJU2002-03-21 do dziś
952 PROWADZENIE HANDLU DETALICZNEGO NA TERYTORIUM KRAJU2002-03-21 do dziś
1074 84 B PROWADZENIE IMPORTU NA POTRZEBY PRODUKCYJNE I USŁUGOWE SPÓŁKI, WSPÓLNIKÓW I KOOPERANTÓW2002-03-21 do dziś
1174 84 B IMPORT W CELU REEKSPORTU POD WARUNKIEM REALIZACJI TRANSAKCJI W WALUTACH WYMIENIALNYCH2002-03-21 do dziś
1255 ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH I GASTRONOMICZNYCH2002-03-21 do dziś
1374 84 B PROWADZENIE EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG POCHODZĄCYCH Z WŁASNEJ PRODUKCJI Z WYŁĄCZENIEM ZŁOMU STALOWEGO I KOLOROWEGO2002-03-21 do dziś
1474 84 B PROWADZENIE EKSPORTU TOWARÓW ORAZ USŁUG POCHODZĄCYCH OD INNYCH PODMIOTÓW NA ZASADZIE UMOWY KOMISU2002-03-21 do dziś
1592 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ROZRYWKOWEJ Z WYŁĄCZENIEM GIER LOSOWYCH I HAZARDOWYCH2002-03-21 do dziś
1674 8 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KONFEKCJONOWANIA I PACZKOWANIA ARTYKUŁÓW2002-03-21 do dziś
1737 10 Z SKUP I PRZERÓB ZŁOMU POCHODZENIA KRAJOWEGO2002-03-21 do dziś
1874 20 A ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA MAŁEJ ARCHITEKTURY I TERENÓW ZIELONYCH2002-03-21 do dziś
1945 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONASTWA MAŁEJ ARCHITEKTURY I TERENÓW ZIELONYCH2002-03-21 do dziś
2045 ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH W ZAKRESIE CENTRUM HANDLOWYCH I REKREACYJNYCH2002-03-21 do dziś
2150 20 PROWADZENIE MYJNI SAMOCHODOWYCH2002-03-21 do dziś
2250 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-02-22 do dziś
2350 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-02-22 do dziś
2470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-22 do dziś
2570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-22 do dziś
2670 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-02-22 do dziś
2770 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-02-22 do dziś
2870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 10.10.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 30.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 R.2003-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-10-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-13 do dziś
5data złożenia 21.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-02-22 do dziś
7data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
9data złożenia 27.01.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-02-17 do dziś
10data złożenia 24.01.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-02-14 do dziś
11data złożenia 18.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-12 do dziś
12data złożenia 18.11.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-12-12 do dziś
13data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-10 do dziś
14data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-10 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
16data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
17data złożenia 05.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-11 do dziś
18data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-08-04 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-02-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-02-17 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102012-02-14 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-12-12 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112013-12-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-10-25 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-13 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062008-02-22 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092011-02-17 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102012-02-14 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-12-12 do dziś
1201.01.2011 - 31.12.20112013-12-12 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-10 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-10 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów