BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000098504
Numer REGON: 008118310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-10-04
Sygnatura akt[RDF/251340/20/183]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0081183102002-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 4572002-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica 1 MAJA nr domu 88 kod pocztowy 40-240 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2007-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 4.01.1988 R. REP. A 2/88 HUBERT MARCZYK PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W BYTOMIU UL. PIEKARSKA 1 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 25.10.2001 R., REP. A NR 10315/2001 JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 262002-03-09 do dziś
21.07.2004 R. REP. A 5516/2004, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26 ZMIANA: PAR. 9, PAR. 11 UST. 3, PAR. 10 UST. 4 DODANO: PAR. 11A2004-08-31 do dziś
39 STYCZNIA 2009 R., REPERTORIUM „A” NR 210/2009, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26 ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 5 UST. 5, PAR. 6 UST. 2, PAR. 8 UST. 2, PAR. 10 UST. 3, PAR. 10 UST. 4, PAR. 11 UST. 2, PAR. 11A UST. 2 LIT.B, PAR. 11 A UST. 4, PAR. 12 UST. 2, PAR. 13 SKREŚLONO: PAR. 12 UST. 4 SPROSTOWANY DN. 11.03.2009 R., NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH REP. A NR 2728/20092009-03-23 do dziś
414.06.2017R., REPERTORIUM A NR 4124/2017, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK WOJDYŁO, M. GREGORCZYK S.C. W KATOWICACH ZMIENIONO: § 1- § 132017-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILGUS2009-03-23 do dziś
2. ImionaADAM KAROL2009-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2009-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILGUS2002-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2002-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ2009-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILGUS2002-03-09 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BARBARA2002-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY CO DAJE ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 10000 ZL2002-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILGUS2002-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WITOLD2002-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 19 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, CO DAJE ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓ 9500 ZŁ2002-03-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UPRAWNIENI SĄ: W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI LUB UMOWY JEDNORAZOWO: 1.NIE PRZEKRACZA KWOTY 45.000,00 ZŁ- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE 2. PRZEKRACZA KWOTĘ 45.000,00 ZŁ, A NIE PRZEKRACZA KWOTY 1.500.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 3) PRZEKRACZA KWOTĘ 1.500.000,00 ZŁ - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM2017-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2020-09-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILGUS2011-06-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2011-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJER2004-08-31 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ BOGUSŁAW2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-08-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJZER2003-07-25 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW HENRYK2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWILGUS2017-11-23 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2017-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-23 do dziś
21. NazwiskoWILGUS2006-11-07 do dziś
2. ImionaADAM KAROL2006-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-07 do dziś
31. NazwiskoWILGUS2004-08-31 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BARBARA2004-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWILGUS2011-06-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WITOLD2011-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2011-06-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-09 do dziś
236 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-09 do dziś
374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-09 do dziś
452 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-09 do dziś
565 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANE2002-03-09 do dziś
680 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANE2002-03-09 do dziś
791 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-09 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-03-23 do dziś
973 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-03-23 do dziś
1073 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-03-23 do dziś
1173 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-03-23 do dziś
1273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-03-23 do dziś
1373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-03-23 do dziś
1418 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-03-23 do dziś
1518 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-03-23 do dziś
1673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-31 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-07-11 do dziś
5data złożenia 02.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-07 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
7data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-14 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
10data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
11data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
13data złożenia 09.01.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-01-26 do dziś
14data złożenia 09.01.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-01-26 do dziś
15data złożenia 09.01.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-26 do dziś
16data złożenia 06.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
17data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
18data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
19data złożenia 04.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-07 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-07 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-14 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-01-26 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-01-26 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-07 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-13 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-14 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-01-26 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-01-26 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów