„ENERGIA - CONTROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000098058
Numer REGON: 891370600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2016-06-15
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/5094/16/867]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 891370600 NIP 89924329352007-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENERGIA -CONTROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 27032002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE miejscowość ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE2008-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 9 kod pocztowy 57-200 poczta ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2012-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.05.1999 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ -RUŚKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 62, REPERTORIUM NR 3340/1990 ZMIANA PAR. 3, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 17, PAR. 18 I PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z 07.12.2001 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ -RUŚKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ NR 1/3, REPERTORIUM A NR 9414/20012002-03-12 do dziś
203.04.2008 R., NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DZIERŻONIOWIE, UL. RYNEK 35, REPERTORIUM A NR 3060/2008, ZMIANA § 3, § 12, § 17 UMOWY SPÓŁKI.2008-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁTYKA2006-04-13 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2006-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEŁTYKA2002-03-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2006-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA 2) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKIEŁTYKA2006-04-13 do dziś
2. ImionaANNA2006-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-13 do dziś
21. NazwiskoWALUK2006-04-13 do dziś
2. ImionaARTUR JANUSZ2006-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-13 do dziś
31. NazwiskoKIEŁTYKA2006-04-13 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2006-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2002-03-12 do dziś
245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-03-12 do dziś
360 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-03-12 do dziś
473 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI2002-03-12 do dziś
573 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2002-03-12 do dziś
673 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-03-12 do dziś
773 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2002-03-12 do dziś
874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-03-12 do dziś
974 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-03-12 do dziś
1074 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-03-12 do dziś
1174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-03-12 do dziś
1231 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-03-12 do dziś
1374 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZA2002-03-12 do dziś
1437 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2002-03-12 do dziś
1590 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2002-03-12 do dziś
1690 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2002-03-12 do dziś
1731 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2002-03-12 do dziś
1845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-03-12 do dziś
1945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-03-12 do dziś
2045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-03-12 do dziś
2145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-03-12 do dziś
2251 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-03-12 do dziś
2351 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 09.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-13 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 2005 R.2006-07-10 do dziś
5data złożenia 20.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-21 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-17 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-29 do dziś
8data złożenia 31.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-30 do dziś
9data złożenia 25.03.2011 okres ROK 20102011-04-21 do dziś
10data złożenia 22.04.2012 okres ZA 2011 ROK2012-05-17 do dziś
11data złożenia 16.10.2013 okres 2012 ROK2013-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-10 do dziś
22006 ROK2007-06-21 do dziś
32007 ROK2008-07-17 do dziś
42008 ROK2009-07-29 do dziś
52009 ROK2010-04-30 do dziś
6ROK 20102011-04-21 do dziś
7ZA 2011 ROK2012-05-17 do dziś
82012 ROK2013-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-13 do dziś
32005 R.2006-07-10 do dziś
42006 ROK2007-06-21 do dziś
52007 ROK2008-07-17 do dziś
62008 ROK2009-07-29 do dziś
72009 ROK2010-04-30 do dziś
8ROK 20102011-04-21 do dziś
9ZA 2011 ROK2012-05-17 do dziś
102012 ROK2013-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów