SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000098011
Numer REGON: 000489219
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2021-09-06
Sygnatura akt[RDF/327463/21/152]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000489219 NIP 81800023052008-07-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM2002-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze ARS 1372002-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI miejscowość SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI2002-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ulica UL. OSIEDLE MŁODYCH nr domu 21 kod pocztowy 39-120 poczta SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLW@POCZTA.ONET.PL2015-08-13 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLW.NET2015-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. Z 19.04.1962 R. NOWY STATUT Z 11.12.1966 R. ZM. STATUTU Z 28.06.2001 R. PAR. 30 UST. 1 I PAR. 322002-03-07 do dziś
2ZMIANA STATUTU NA NOWY DNIA 24.06.2003 R.2003-09-22 do dziś
315.06.2004 R., PAR. 2 PKT 112004-08-25 do dziś
4UCHWALENIE NOWEGO STATUTU W DNIU 21.06.2006 R.2006-08-11 do dziś
5UCHWALENIE NOWEGO STATUTU W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR 2/2007 PODJĘTĄ NA ZPCZ W DNIU 23.11.2007 R.2008-01-21 do dziś
617.05.2014 R., DODANO W PAR. 4 UST. 1.92014-06-26 do dziś
725.05.2018 R. UCHWALONO NOWY STATUT (ZMIANA TREŚCI OD PAR.1 DO PAR.153). NOWE ZMIENIONE BRZMIENIE OTRZYMAŁ CAŁY DOTYCHCZASOWY STATUT.2018-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. 2. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W PAR. 1, SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2002-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZIARZ2017-05-17 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-17 do dziś
21. NazwiskoBĄCZKOWSKA2017-01-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA2017-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-13 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-18 do dziś
41. NazwiskoBASSARA2016-10-06 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURDEL2017-11-03 do dziś
2. ImionaJACEK2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURZYŃSKA2017-11-03 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHAB2016-10-06 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
42. ImionaDANUTA HELENA2015-01-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYŁO2015-01-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAKUB2015-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCOŃ2015-01-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA ALEKSANDRA2015-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-14 do dziś
72. ImionaBEATA2013-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK REALIZOWANE PRZEZ: 1. BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH, LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH 2. BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU 3. BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA NA WŁASNY RACHUNEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA NA WŁASNY RACHUNEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ OSÓB TRZECICH ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-03-24 do dziś
268 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK REALIZOWANA PRZEZ: - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2015-03-24 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE REALIZOWANE POPRZEZ ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW, NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-03-24 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH (PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA)2015-03-24 do dziś
593 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM REALIZOWANA POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW, ICH RODZIN I ŚRODOWISKA W MIARĘ POSIADANYCH MOŻLIWOŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYMIENIONA W UST.1,7 NA RZECZ WŁAŚCICIELI LOKALI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ORAZ OSÓB NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MOGĄCYCH Z NIEJ KORZYSTAĆ ODPŁATNIE I NA PODSTAWIE UMÓW ZAWIERANYCH ZE SPÓŁDZIELNIĄ2015-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 17.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
8data złożenia 05.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
9data złożenia 02.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-13 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-18 do dziś
11data złożenia 28.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112013-01-28 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-11 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
15data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-06 do dziś
20data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-11-18 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-01-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-06 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-11-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-12-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów