„ARTIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000097724
Numer REGON: 017506427
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2002-05-23
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/6908/2/549]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0175064272002-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.02.2002 R.KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PL.KONSTYTUCJI 4 M.39, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, REP. A NR 1234/20022002-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNIAGININ2002-03-07 do dziś
2. ImionaBOŻENA MAŁGORZATA2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2002-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZEK2002-03-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA IWONA2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2002-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNIAGININ2002-03-07 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZEK2002-03-07 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-03-07 do dziś
245 41 Z TYNKOWANIE2002-03-07 do dziś
345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-03-07 do dziś
445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-03-07 do dziś
545 43 B SZTUKATORSTWO2002-03-07 do dziś
645 44 A MALOWANIE2002-03-07 do dziś
745 44 B SZKLENIE2002-03-07 do dziś
872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-03-07 do dziś
974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-03-07 do dziś
1028 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2002-03-07 do dziś
1128 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2002-03-07 do dziś
1251 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-03-07 do dziś
1325 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-03-07 do dziś
1425 13 A PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH TECHNICZNYCH2002-03-07 do dziś
1560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-03-07 do dziś
1671 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-03-07 do dziś
1755 30 A RESTAURACJE2002-03-07 do dziś
1855 40 Z BARY2002-03-07 do dziś
1955 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2002-03-07 do dziś
2051 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-03-07 do dziś
2151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-03-07 do dziś
2251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-03-07 do dziś
2352 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-03-07 do dziś
2445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-03-07 do dziś
2545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-03-07 do dziś
2645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów