SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRUNWALD”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000097692
Numer REGON: 001265054
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7753/22/20]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-07-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012650542002-07-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRUNWALD”2002-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 13122002-07-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina OLSZTYNEK miejscowość OLSZTYNEK2002-07-01 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 13 nr lokalu 1 kod pocztowy 11-015 poczta OLSZTYNEK 2002-07-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMGRUNWALDOLSZTYNEK@GMAIL.COM2019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126 CZERWCA 1986 R. ZMIENIONO STATUT DNIA 14.12.2001 R. ORAZ DNIA 7.06.2002 R. SKREŚLONO PAR. 44 PKT 9 I ZMIENIONO PAR. 41 PKT 5 I 6.2002-07-01 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DN.22.05.2003 R. ZMIENIONO: PAR. 5, PAR. 8, PAR. 11, PAR. 12 PAR. 13, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 22, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 45, PAR. 92; DODANO: PAR. 8A, PAR. 13A, PAR. 25A, PAR. 29A, PAR. 29B, PAR. 49A, PAR. 49B, PAR. 49C, PAR. 52A, PAR. 52B, PAR. 65A, PAR. 65B, PAR. 65C, PAR. 65D, PAR. 79B2003-07-21 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 14/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 23.06.2006 R. ZMIENIONO: PAR. 23 UST. 4, PAR. 24, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 39 UST. 1, PAR. 40 UST. 1, PAR. 44 UST. 3, PAR. 45, PAR. 49B UST. 2, DOTYCHCZASOWA TREŚĆ PAR. 80 STANOWI UST. 1, PAR. 93; DODANO: W PAR. 14 UST. 6 I UST. 7, W PAR. 49A UST. 3, PAR. 52C, W PAR. 78 UST. 3, W PAR. 80 UST. 2, W PAR. 88 UST. 4, W PAR. 102 UST. 1 PKT 8 ZE ZNACZKIEM GÓRNYM 1, W PAR. 109 UST. 2 PKT 2 ZE ZNACZKIEM GÓRNYM 1: SKREŚLONO: W PAR. 23 UST. 5, PAR. 29A, PAR. 29B, W PAR. 44 UST. 4, W PAR. 49A UST. 2 PKT 6, PAR. 502006-10-27 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 2/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 30.11.2007 R.ZMIENIONO: § 5 UST. 2, § 8A UST. 1, 2, § 10 UST. 6, § 11 UST. 3, § 12 UST. 1 PKT 1A, 9, 10A, 10B, 11, 11A, 11B, 13, UST. 2, 3, § 17 UST. 1A, § 18 UST. 2, § 19 PKT 5, 6, § 20 UST. 2, § 23 UST. 1, 4, § 24 UST. 1, 4, § 24A, § 25A PKT 2, § 28, § 29, § 42, § 49A, B, C, § 67A, § 78 UST. 4, § 80 UST. 2, 3, § 84, § 85 UST. 3, § 85A, § 90 UST. 1, § 91 UST. 1, 2, § 97 UST. 1, § 99, § 107 UST. 1, § 109 UST. 2A, § 116 UST. 1, 2, 4, 5, 6, 7, § 117 UST. 2, § 118 PKT 3, § 118A, § 119 UST. 1, 2, 3, § 125, § 126, § 127 STATUTU2008-02-21 do dziś
505.06.2012 R. -UCHWAŁĄ NR 8/2012 ZMIENIONO: § 1 UST. 4, § 5 UST. 2 PKT 9, § 10, § 13 PKT 2, § 42 UST. 3, § 65 B UST. 1, § 77 PKT 7, § 79 UST. 3, § 91 UST. 3, § 102 UST. 1 PKT 14, § 108, § 109 UST. 2 PKT 1, § 110, § 111, § 112, § 118 A STATUTU2012-07-31 do dziś
608.06.2018R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2012-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRUDZIŃSKI2020-12-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZANTAR2022-07-20 do dziś
2. ImionaEWA DOROTA2022-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDA2022-07-20 do dziś
2. ImionaIZABELA2022-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUSTKIEWICZ2022-07-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2022-07-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2022-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWACKA2022-07-20 do dziś
2. ImionaKAROLINA2022-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIECKI2020-08-11 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2020-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIOROWSKA2019-07-22 do dziś
2. ImionaHENRYKA TERESA2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoJANISZEWSKA ROLKA2019-01-28 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-28 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTOWANIE JEJ NA ZEWNĄTRZ2019-01-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-21 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-21 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-21 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-21 do dziś
568 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 20.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2005-06-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
5data złożenia 24.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
11data złożenia 05.11.2013 okres 2012 R.2013-12-12 do dziś
12data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
13data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
15data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
16data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 05.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
19data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
20data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-06-24 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
4OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
701.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
92012 R.2013-12-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2005-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-06-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
6OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-08-12 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-27 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
901.01.2010-31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
112012 R.2013-12-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów