SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „ZGODA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000097651
Numer REGON: 001019763
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-01-03
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/19797/22/57]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010197632002-03-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZGODA”2002-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU nr w rejestrze ARS 5972002-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZARNE miejscowość CZARNE2002-03-07 do dziś
2. Adresulica ZŁOTA nr domu 4 kod pocztowy 77-330 poczta CZARNE 2002-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108 LISTOPADA 1982 ROKU UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ZGODA” W CZARNEM Z DNIA 08 LISTOPADA 1982 ROKU. 30 CZERWCA 1995 ROKU NOWA TREŚĆ STATUTU UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ZGODA” W CZARNEM Z DNIA 30 CZERWCA 1995 ROKU 27 CZERWCA 2001 ROKU ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 5 UST. 1 UCHWAŁA NR 6 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „ZGODA” W CZARNEM Z DNIA 27 CZERWCA 2001 ROKU.2002-03-07 do dziś
227 CZERWCA 2002 -NOWE BRZMIENIE STATUTU2002-10-29 do dziś
325 CZERWCA 2003 R. -NOWE BRZMIENIE STATUTU2003-08-12 do dziś
428.06.2004 R. SKREŚLONO PAR. 55 UST. 3, UST. 4, UST. 5, PAR. 57 UST. 3, ZMIENIONO PAR. 55 UST. 2, PAR. 85 UST. 12 UCHWAŁA NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2004-08-12 do dziś
521.06.2006 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2006-08-30 do dziś
629.11.2007 R. -UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2008-02-14 do dziś
717 CZERWCA 2008 ROKU ZMIENIONO PAR.5 UST. 1, PAR.28 UST. 3.4 P 4.2008-08-21 do dziś
814.06.2018 R. UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU.2018-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIMLAT KWIATKOWSKA2023-01-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-03 do dziś
21. NazwiskoPIOTRÓW2022-11-25 do dziś
2. ImionaIZABELA DANUTA2022-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚNIK2019-09-09 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2019-09-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKI2019-09-09 do dziś
2. ImionaROBERT2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALANTY2019-09-09 do dziś
2. ImionaJAN2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMURDZA2019-09-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaROMAN2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-21 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-21 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-08-21 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 11.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2001 R.2002-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 ROKU2007-08-31 do dziś
7data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
9data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
10data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
11data złożenia 12.06.2012 okres OD 1.01. -31.12.2011 ROKU2012-06-26 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
13data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
20data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
21data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-18 do dziś
2ZA 2005 ROK2006-08-30 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 ROKU2007-08-31 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
8OD 1.01. -31.12.2011 ROKU2012-06-26 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-07 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
601.01.2006 -31.12.2006 ROKU2007-08-31 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-07-14 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-04 do dziś
11OD 1.01. -31.12.2011 ROKU2012-06-26 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów