SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BACIECZKI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000097642
Numer REGON: 001331331
Numer NIP: 5420202285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-02-16
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/788/23/494]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013313312002-03-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BACIECZKI”2002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 4542002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2002-03-19 do dziś
2. Adresulica SWOBODNA nr domu 25 kod pocztowy 15-756 poczta BIAŁYSTOK 2002-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.11.1988 R.2002-03-19 do dziś
227.06.2003 R. USUNIĘTO: CZĘŚĆ OGÓLNA: ROZDZ. I PAR. 1-6, ROZDZ.II PAR. 7-17, ROZDZ. III PAR. 18, ROZDZ. V PAR. 19, 20-27, 28-37, 38-39, 40-42, 43, 44, ROZDZ. V PAR. 45, ROZDZ.VI PAR. 46-48, CZĘŚĆ SZCZEG. ROZDZ. VII PAR. 49-72, ROZDZ. VIII PAR. 73-74, ROZDZ. IX PAR. 75-77, ROZDZ. X PAR. 78, ROZDZ.XI PAR. 79-80, ROZDZ. XII PAR. 81-87, ROZDZ. XIII PAR. 88-100, PRZEPISY KOŃCOWE: PAR. 101-102, ZM. TYTUŁÓW-OD 1 DO 10 I PAR. 1 DO PAR. 166. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2003-07-25 do dziś
330.05.2006 R. ZMIENIONO § 16, § 17, § 20, § 21, § 25, § 26, § 32, § 41, § 45, § 65, § 66, § 70, § 77, § 83, § 126, § 129, § 130, § 134, § 138, § 139, § 141, § 145, § 146, § 158, DODANO § 29A, USUNIĘTO § 75, § 131, § 133, § 135, § 136, § 137, UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2006-06-22 do dziś
427.11.2007 R. ZMIENIONO: § 4-5, § 9-10, § 12, § 16-19, § 23, § 25-26, § 29-30, ROZDZ. 41, § 43-45, § 48-49, § 51, § 53, ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZ. 44, § 57-61, § 64, § 67, § 69-70, § 78, § 81, § 85, § 88-89, § 92, § 96-98, § 104, § 107, § 112, § 116-119, § 126, § 131, § 134, § 143, § 145, § 147-149, § 151-152, § 154, § 158, § 160 DODANO: § 11 (ZE ZNACZKIEM 1), § 60 (ZE ZNACZKIEM 1), § 67 (ZE ZNACZKIEM 1), § 116 (ZE ZNACZKIEM 1), § 116 (ZE ZNACZKIEM 2), § 116 (ZE ZNACZKIEM 3), § 148 (ZE ZNACZKIEM 1), § 148 (ZE ZNACZKIEM 2), 155 (ZE ZNACZKIEM 1), 155 (ZE ZNACZKIEM 2), USUNIĘTO: § 71-73, § 77, § 82-84, § 106, § 113-115, § 121-124, § 127-128, ROZDZ. 8.1 (§ 129-130), § 136-137, ROZDZ. 8.4 (§ 139-141), § 159, UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2008-01-23 do dziś
527.06.2018 R. ZMIENIONO § 4 UST. 1, § 11-12, § 14, § 17 UST. 4, § 19-20, § 32, § 59, ROZDZ. 5.1, § 69, ROZDZ. 5.4, ROZDZ. 7.2, ROZDZ. 7.3, § 106, § 124, § 126 UST. 1, § 129, § 130 UST. 1-2, § 133 UST. 2, § 138 UST. 2, DODANO: W § 34 UST. 1 ZDANIE 3, W § 35 UST. 3 ZDANIE 2, § 125 (Z INDEKSEM 1), § 129 (Z INDEKSEM 1), W § 130 UST. 2 (Z INDEKSEM 1), W § 131 UST. 1 PKT 4-5, W § 133 UST. 2 (Z INDEKSEM 1), UST. 2 (Z INDEKSEM 2), USUNIĘTO: § 15 ROZDZ. 2.3 § 16, W § 18 PKT 2, PKT 5, ZMIENIONO PKT 3, USUNIĘTO: § 21-26, § 30 UST. 4, § 35 UST. 6, § 42 UST. 4 ZDANIE 2, W § 45 UST. 1 PKT 6, ROZDZ. 6.1, W § 105 UST. 4, § 107-108, W § 126 UST. 3, W § 130 UST. 4, UST. 6, ZMIENIONO UST. 3, § 132, § 134-135, § 139, § 138 UST. 3, § 142, UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2018-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGABRYELSKA SZERSZEŃ2023-02-16 do dziś
2. ImionaANNA2023-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY2023-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-02-16 do dziś
21. NazwiskoBOKŁAHO2022-02-15 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-15 do dziś
31. NazwiskoBORZYM2022-01-13 do dziś
2. ImionaLILIA2022-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERENT2022-02-15 do dziś
2. ImionaTERESA2022-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWICZ2014-07-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYNKIEWICZ2022-01-13 do dziś
2. ImionaJERZY2022-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBICKI2018-06-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWICKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDANOWSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAJSTEK2017-11-15 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGORZELSKA2017-11-15 do dziś
2. ImionaANNA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMITRZ2014-07-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADOMSKA2014-07-21 do dziś
2. ImionaDANUTA2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁOWNIA2014-07-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2014-07-21 do dziś
2. ImionaDOROTA2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKI2014-07-21 do dziś
2. ImionaJAN2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKA2014-07-21 do dziś
2. ImionaTAMARA2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWICKI2014-07-21 do dziś
2. ImionaJERZY2014-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-05 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-10-05 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-05 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R.2003-07-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-09 do dziś
5data złożenia 05.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-22 do dziś
6data złożenia 29.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-11 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-14 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-30 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-08 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-06 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-10 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-22 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
14data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
15data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-30 do dziś
20data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
21data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-06-22 do dziś
22006 ROK2007-06-11 do dziś
32008 ROK2009-06-30 do dziś
42009 ROK2010-07-08 do dziś
52011 ROK2012-07-10 do dziś
62012 ROK2013-07-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-23 do dziś
22005 ROK2006-06-22 do dziś
32006 ROK2007-06-11 do dziś
42007 ROK2008-07-14 do dziś
52008 ROK2009-06-30 do dziś
62009 ROK2010-07-08 do dziś
72010 ROK2011-07-06 do dziś
82011 ROK2012-07-10 do dziś
92012 ROK2013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-08-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R.2003-07-25 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-09 do dziś
52005 ROK2006-06-22 do dziś
62006 ROK2007-06-11 do dziś
72007 ROK2008-07-14 do dziś
82008 ROK2009-06-30 do dziś
92009 ROK2010-07-08 do dziś
102010 ROK2011-07-06 do dziś
112011 ROK2012-07-10 do dziś
122012 ROK2013-07-22 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów