MASONITE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000097581
Numer REGON: 330925952
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2018-04-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/16508/18/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 330925952 NIP 67316956522007-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMASONITE PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 22762002-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-28 do dziś
2. Adresulica WARYŃSKIEGO nr domu 1 miejscowość SZCZECINEK kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA 2002-03-11 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-078 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-09-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMASONITEPL@MASONITE.COM2012-04-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.MASONITE.PL2012-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.11.98 R. NOTARIUSZ I.K.TALACHA, KN W ŁOMIANKACH, REP. NR 8086/98; ZMIANA -ART. 4 -12.02.2002 R., NOTARIUSZ I.ANTKOWIAK, KN W POZNANIU, REP. NR 1006/20022002-03-11 do dziś
209.07.2002 R. REPERTORIUM A NUMER 5760/2002 NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 1/3 ZMIANA ART.: 2, 3, 4, 7, 9, 14, 17, 24 ODDANO ART.: 14 UST. 2, 14 UST. 3, 18 UST. 42002-10-15 do dziś
327.04.2007 R., REPERTORIUM A NR 4324/2007, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 86/6 ZMIANA § 2 ORAZ § 19 UMOWY SPÓŁKI2007-05-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 02.02.2010 R., REP. A NR 1453/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ MARIUSZA BIAŁECKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ NR 57 LOK.6 ZMIANA ART. 4 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-02-18 do dziś
522.05.2015 R. REP.A NR 2293/2015, NOTARIUSZ MARIUSZ BIAŁECKI, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA ZAPART, ANNA BŁASZCZAK, MARIUSZ BIAŁECKI S.C. WARSZAWA UL.KOSZYKOWA 69 LOK.2 - ZMIANA ART.32015-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASONITE LUXEMBOURG S.A.2011-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 300 000,00 ZŁ2006-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-06-17 do dziś
2
2. ImionaSPANACO TRADING CO. LTD2002-03-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego12300000,00 ZŁ2006-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport112200000,00 ZŁ2006-12-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2010-02-18 do dziś
216 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2010-02-18 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-02-18 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-02-18 do dziś
525 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-02-18 do dziś
646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2010-02-18 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-02-18 do dziś
846 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-02-18 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-18 do dziś
1016 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 25.02.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 - 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-11 do dziś
5data złożenia 16.08.2006 okres 01.01.2005.-31.12.20052006-10-18 do dziś
6data złożenia 19.02.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-02-27 do dziś
7data złożenia 08.04.2008 okres 2007 R.2008-04-30 do dziś
8data złożenia 09.02.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-18 do dziś
9data złożenia 06.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
10data złożenia 02.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-08 do dziś
11data złożenia 25.06.2012 okres 1 STYCZEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20112012-08-31 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
13data złożenia 08.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
14data złożenia 29.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-23 do dziś
15data złożenia 14.11.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
16data złożenia 08.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062008-02-27 do dziś
22007 R.2008-04-30 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-08 do dziś
61 STYCZEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20112012-08-31 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
901.01.2005 -31.12.20052007-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
22007 R.2008-04-30 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-18 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-08 do dziś
51 STYCZEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20112012-08-31 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-23 do dziś
1101.01.2005 -31.12.20052007-07-18 do dziś
1201.01.2006 -31.12.20062008-04-16 do dziś
1301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
201.01.2005.-31.12.20052006-10-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-02-27 do dziś
42007 R.2008-04-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-02-18 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-08 do dziś
81 STYCZEŃ 2011 - 31 GRUDZIEŃ 20112012-08-31 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-23 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji27.03.2015 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIEM 01.04.2015 R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.03.2015 R. REP.A NR 1640/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIANA BIAŁECKIEGO PROWADZACEGO KANCELARIE NOTARILNĄ W WARSZWIE PRZ UL.KOSZYKOWEJ 69 LOK.22015-05-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2015-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMINCHER2015-05-22 do dziś
2. ImionaAIDAN2015-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności27.03.2015 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIEM 01.04.2015 R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.03.2015 R. REP.A NR 1640/2015, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIANA BIAŁECKIEGO PROWADZACEGO KANCELARIE NOTARILNĄ W WARSZWIE PRZ UL.KOSZYKOWEJ 69 LOK.22015-05-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów