„AQUA-TUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000097416
Numer REGON: 331308144
Numer NIP: 6731721941
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu60Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498254/23/433]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 331308144 NIP 67317219412008-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA-TUR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina SZCZECINEK miejscowość SZCZECINEK2002-03-12 do dziś
2. Adresulica SZCZECIŃSKA nr domu 2 miejscowość SZCZECINEK kod pocztowy 78-400 poczta SZCZECINEK kraj POLSKA 2002-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2002 R. -NOTARIUSZ MARIUSZ RYNDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINKU, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 51, REPERTORIUM A NUMER 502/20022002-03-12 do dziś
205.01.2005 R.REPERTORIUM A NUMER 17/2005 MARIUSZ RYNDAK NOTARIUSZ W SZCZECINKU, ZMIANA PARAGRAFÓW: 7, 11, 14, 15, 16, 25, 26;2005-01-24 do dziś
314.04.2008 ROK, REP. „A” NR 4674/2008 NOTARIUSZ MARIUSZ RYNDAK KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINKU. ZMIANA PARAGRAFÓW 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 20, 22, 27, 29.2008-05-09 do dziś
427.04.2010 R. REPERTORIUM A NUMER 3174/2010 MARIUSZ RYNDAK NOTARIUSZ W SZCZECINKU ZMIANA PAR. 3.2010-04-29 do dziś
528.10.2021R. REPERTORIUM A 10948/2021 NOTARIUSZ MARIUSZ RYNDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINKU ZMIANA PAR.20 UST. 3,4; ZMIANA PAR.52023-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIASTO SZCZECINEK2002-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3309208902002-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.914 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3.457.000,00 ZŁ2021-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3557000,00 ZŁ2023-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1313000,00 PLN2004-04-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRACKA2016-10-03 do dziś
2. ImionaBEATA TERESA2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAKSELON2022-01-11 do dziś
2. ImionaMACIEJ HUBERT2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-11 do dziś
21. NazwiskoKOTYNIA2022-01-11 do dziś
2. ImionaARTUR RYSZARD2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-11 do dziś
31. NazwiskoBIBIK2022-01-11 do dziś
2. ImionaSZYMON JAN2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWAWRZYNIAK2019-05-29 do dziś
2. ImionaJANINA2019-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-05-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-03 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2016-11-03 do dziś
356 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-11-03 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-11-03 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-03 do dziś
693 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-11-03 do dziś
796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-11-03 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 17.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 05.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 07.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-03-16 do dziś
4data złożenia 26.05.2006 okres 2005 R.2006-06-05 do dziś
5data złożenia 04.06.2007 okres 2006 R.2007-06-15 do dziś
6data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
7data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-04 do dziś
8data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
9data złożenia 29.04.2011 okres 2010 ROK2011-05-04 do dziś
10data złożenia 12.06.2012 okres 2011 R.2012-06-14 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-19 do dziś
12data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
16data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
17data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
18data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
19data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
21data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-05 do dziś
22006 R.2007-06-15 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
62010 ROK2011-05-04 do dziś
72011 R.2012-06-14 do dziś
82012 ROK2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-05-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-03-16 do dziś
42005 R.2006-06-05 do dziś
52006 R.2007-06-15 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-04 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
92010 ROK2011-05-04 do dziś
102011 R.2012-06-14 do dziś
112012 ROK2013-07-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów