SPÓŁDZIELNIA ZODIAK

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000097398
Numer REGON: 000489231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-08-29
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/7999/22/912]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000489231 NIP 81302677922010-05-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA ZODIAK2015-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze 3042002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2002-03-06 do dziś
2. Adresulica REJTANA nr domu 47 kod pocztowy 35-959 poczta RZESZÓW 2002-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.1995 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2002-03-06 do dziś
216.04.2004 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2004-04-26 do dziś
329.04.2010 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2010-05-26 do dziś
430.03.2015R., PAR. 1.2015-06-22 do dziś
512.03.2018R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I UCHWALNO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2018-10-01 do dziś
615.04.2019 R., PAR.26, PAR.33 UST.12019-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAWALEC2018-09-06 do dziś
2. ImionaBOGDAN JÓZEF2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-06 do dziś
21. NazwiskoGROCHALA2018-09-06 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2018-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-06 do dziś
31. NazwiskoSŁUPEK2002-03-06 do dziś
2. ImionaEDWARD2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-06 do dziś
41. NazwiskoRUDNICKI2002-03-06 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2002-03-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOSZYN2022-08-29 do dziś
2. ImionaFILIP2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKTOR2022-08-29 do dziś
2. ImionaJERZY2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBERT2019-09-30 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYCZ2022-08-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICAŁ2022-08-29 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER2022-08-29 do dziś
2. ImionaLESZEK2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGREŃ2022-08-29 do dziś
2. ImionaALICJA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIADZIO2022-08-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYNIA2022-08-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPRAN2022-08-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOMCIA2022-08-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2022-08-29 do dziś
2. ImionaIGNACY2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-29 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2019-09-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLISAK2019-09-30 do dziś
2. ImionaROBERT2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁADYSZ2019-09-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 BUDOWANIE BUDYNKÓW I BUDOWLI2010-05-26 do dziś
281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-05-26 do dziś
368 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2010-05-26 do dziś
468 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2010-05-26 do dziś
568 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-05-26 do dziś
668 PROWADZENIE POŚRDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-05-26 do dziś
760 USŁUGI TELEWIZYJNE2010-05-26 do dziś
861 USŁUGITELEKOMUNKACYJNE, W TYM INTERNETOWE2010-05-26 do dziś
990 PROWAZDENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ2010-05-26 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 11.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
5data złożenia 22.09.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-10-02 do dziś
6data złożenia 04.01.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-01-22 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
8data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
9data złożenia 29.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-14 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-05 do dziś
11data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
12data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
13data złożenia 16.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
14data złożenia 16.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
16data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
17data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20data złożenia 28.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-28 do dziś
21data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 DO 31.12.20052006-10-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-01-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-14 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-10-02 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-01-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-14 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-05 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-10-02 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-01-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-12-11 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-01-14 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-05 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2008-03-05 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPOŁĄCZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RZESZOWIE Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKĄ „SASANKA” Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE W TEN SPOSÓB, ŻE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W RZESZOWIE JEST SPÓŁDZIELNIĄ PRZEJMUJĄCĄ, A SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁSNOŚCIOWO-LOKATORSKA „SASANKA” JEST SPÓŁDZIELNIĄ PRZEJMOWANĄ.2008-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2012-08-10 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPOŁĄCZENIE SPÓŁDZIELNI „ZODIAK” ZE SPÓŁDZIELNIĄ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWĄ „KLONOWA” W RZESZOWIE W TEN SPOSÓB, ŻE SPÓŁDZIELNIA „ZODIAK” JEST SPÓŁDZIELNIĄ PRZEJMUJĄCĄ, A SPÓŁDZIELNIA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „KLONOWA” JEST SPÓŁDZIELNIĄ PRZEJMOWANĄ2012-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2014-06-03 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniPOŁĄCZENIE SPÓŁDZIELNI „ZODIAK” ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWĄ „KLONOWA” W TEN SPOSÓB, ŻE SPÓŁDZIELNIA „ZODIAK” JEST SPÓŁDZIELNIĄ PRZEJMUJĄCĄ, A SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „KLONOWA” JEST SPÓŁDZIELNIĄ PRZEJMOWANĄ NA PODSTAWIE PODJĘTYCH UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE OBU SPÓŁDZIELNI: - UCHWAŁA NR 9/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „KLONOWA” W RZESZOWIE Z DNIA 27.09.2011 R. - UCHWAŁA NR 11/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI „ZODIAK” W RZESZOWIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W TRZECH CZĘŚCIACH W DNIACH 22.05.2012 R. DO 24.05.2012 R.2014-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów