SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLONIA KASPRZAKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000097338
Numer REGON: 010531244
Numer NIP: 5270007121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/428069/22/108]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0105312442002-03-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLONIA KASPRZAKA”2002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS 30092002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARCINA KASPRZAKA nr domu 7 nr lokalu U16 kod pocztowy 01-211 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11)UCHWALONY DNIA 15 WRZEŚNIA 1995 R. PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE. 2)ZMIENIONO STATUT -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 3)SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY ZMIANY STATUTU PRZYJĄŁ DNIA 4 GRUDNIA 2000 R. NR NS-REJ. S-794/20002002-03-06 do dziś
2NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI DNIA 7 STYCZNIA 2002 (UCHWAŁA NR 1/2002 Z 07.01.2002 R.). ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2003-01-07 do dziś
3UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 15 GRUDNIA 2003 R., ZMIENIONO: § 25, § 26.2004-02-11 do dziś
4ZMIANA STATUTU 29.11.2007 R., ZMIENIONE PARAGRAFY -OD § 1 DO § 74, DODANE PARAGRAFY -OD § 75 DO § 100.2008-02-07 do dziś
522.03.2018R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT SPÓŁDZIELNI I PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2018-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-03-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW MIEDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STARÓWKA” -WARSZAWA Z DNIA 10 WRZEŚNIA 1991 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI. ORYGINAŁ UCHWAŁY ZŁOŻONY DO ARS-3009.2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STARÓWKA”2002-03-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2002-03-06 do dziś
3. Numer w rejestrzeARS 2012002-03-06 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY2002-03-06 do dziś
5. Numer REGON0004897742002-03-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2018-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-24 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2002-03-06 do dziś
31. NazwiskoMALINOWSKI2003-06-13 do dziś
2. ImionaADAM MARIA2003-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-13 do dziś
41. NazwiskoKORYTOWSKI2005-08-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2005-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-12 do dziś
51. NazwiskoBUDZYŃSKI2006-01-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD2006-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU -ODDELEGOWANY TYMCZASOWO Z RADY NADZORCZEJ DO 31.01.2006 R.2006-01-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-05 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU-ODDELEGOWANY TYMCZASOWO Z RADY NADZORCZEJ2012-03-19 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-25 do dziś
84. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU- ODDELEGOWANY TYMCZASOWO Z RADY NADZORCZEJ2014-09-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-03 do dziś
94. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU- ODDELEGOWANY TYMCZASOWO Z RADY NADZORCZEJ2015-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-04 do dziś
104. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - ODDELEGOWANY TYMCZASOWO Z RADY NADZORCZEJ2016-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2022-07-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ALICJA2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEGALIŃSKI2002-03-06 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILOWAŃSKI2022-07-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2022-07-06 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRZELEWSKI2022-07-06 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2022-07-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2022-07-06 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2022-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-06 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZUBA2019-03-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ANNA2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORA2019-03-13 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKA2019-03-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-08-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-08-04 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-08-04 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R. data złożenia 22.06.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R.2002-03-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 26.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 07.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-05-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-23 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.07.20052005-08-12 do dziś
6data złożenia 12.07.2006 okres 01.01. -31.12.20052006-07-25 do dziś
7data złożenia 27.12.2007 okres 01.01. -31.12.2006 R.2008-02-07 do dziś
8data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-14 do dziś
9data złożenia 03.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-01 do dziś
10data złożenia 19.08.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-02 do dziś
11data złożenia 11.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-14 do dziś
12data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
13data złożenia 23.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
14data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
15data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
16data złożenia 21.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
17data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
19data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
20data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
21data złożenia 10.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
22data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01. -31.12.2006 R.2008-02-07 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-01 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-09-02 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-14 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-10 do dziś
201.01. -31.12.2006 R.2008-02-07 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-01 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-10 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.2000 R.2002-03-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów