„A.M.F. PLUS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000097324
Numer REGON: 012056592
Numer NIP: 5210080574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-03-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/12459/24/781]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120565922002-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.F. PLUS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 278002002-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2024-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. AUGUSTYNA KORDECKIEGO nr domu 50 nr lokalu 15 kod pocztowy 04-330 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2024-03-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANNE.FINDEISEN@GMAIL.COM2024-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI SPORZĄDZONY W DNIU 16 LUTEGO 1991 ROKU PRZED LESZKIEM ZABIELSKIM NOTARIUSZEM PAŃSTWOWEGO BIURA NOTARIALNEGO W WARSZAWIE, REP. A NR III-3607/91 ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z DNIA 31 STYCZNIA 2002 ROKU DOKONANA PRZED ASESOREM NOTARIALNYM WOJCIECHEM SZCZYPKOWSKIM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE REP. A NR 769/2002, ZMIENIONE PARAGRAFY: 1, 2, 8-11, 14, 16-20, 22-26, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2002-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINDEISEN2002-03-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2002-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49500 ZŁOTYCH2003-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport147500,00 PLN2002-03-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2002-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER FINDEISEN2017-11-21 do dziś
2. ImionaANNE MARIE2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2017-11-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2017-11-21 do dziś
273 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2017-11-21 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-21 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-11-21 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-11-21 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-11-21 do dziś
718 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2017-11-21 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-11-21 do dziś
918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 01.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-01 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01-01-2006 -31-12-20062007-08-28 do dziś
6data złożenia 21.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-10 do dziś
7data złożenia 29.05.2009 okres 01.01.2008 31.12.20082009-06-04 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
9data złożenia 22.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-13 do dziś
10data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
11data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
12data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
13data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-17 do dziś
14data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
15data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
16data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
17data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-20 do dziś
18data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-20 do dziś
19data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-20 do dziś
20data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
21data złożenia 07.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
201-01-2006 -31-12-20062007-08-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-10 do dziś
401.01.2008 31.12.20082009-06-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-09-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-18 do dziś
201-01-2006 -31-12-20062007-08-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-10 do dziś
401.01.2008 31.12.20082009-06-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-02-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów