„BUDAR” ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000097181
Numer REGON: 290920632
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[RDF/295155/21/459]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP2909206322002-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDAR” ŚWIĄDER WALDEMAR, ŚWIĄDER DARIUSZ SPÓŁKA JAWNA2002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KONECKI gmina SMYKÓW miejscowość KRÓLEWIEC POPRZECZNY2013-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRÓLEWIEC POPRZECZNY nr domu 15 kod pocztowy 26-212 poczta SMYKÓW kraj POLSKA 2013-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.02.1998 ROK -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 27.12.2001 ROK -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2002-03-06 do dziś
218.03.2011 R. -UCHWAŁA NR 1/2011 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ -ZMIENIONO: § 6 UST. 1.2011-11-24 do dziś
325.03.2013 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIENIONO § 3.2013-05-29 do dziś
401.03.2016 R. - UCHWAŁA NR 1/03/2016 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.12.2001 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDAR” SPÓŁKA CYWILNA2002-03-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-06 do dziś
3. Numer w rejestrze19069/01/U, 19070/01/U2002-03-06 do dziś
5. Numer REGON2909206322002-03-06 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2002-03-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZYGMUNT2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2002-03-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2002-03-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR ZYGMUNT2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2002-03-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2002-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANYCH2002-03-06 do dziś
251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-06 do dziś
345 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANYCH2002-03-06 do dziś
474 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-06 do dziś
593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKALSYFIKOWANA2002-03-06 do dziś
637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-11-24 do dziś
738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-11-24 do dziś
839 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-11-24 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2016-04-01 do dziś
201 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2016-04-01 do dziś
302 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2016-04-01 do dziś
401 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2016-04-01 do dziś
501 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW2016-04-01 do dziś
601 70 Z ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2016-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 17.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-10-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU -DO DNIA 31.12.2004 ROU data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROU2005-08-30 do dziś
3data złożenia 26.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. - DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
5data złożenia 11.04.2008 okres OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-05-26 do dziś
6data złożenia 08.05.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-09 do dziś
7data złożenia 07.05.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
8data złożenia 26.04.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
9data złożenia 07.04.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
10data złożenia 24.04.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
11data złożenia 23.04.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-04-30 do dziś
12data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
15data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
16data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
17data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
18data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
19data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. -DO DNIA 31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. - DO DNIA 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
3OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-05-26 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-09 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-24 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-04-30 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-04-18 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-04-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów