SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODOŚĆ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000096956
Numer REGON: 000965631
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[RDF/383188/22/938]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000965631 NIP 85110079932007-09-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MŁODOŚĆ”2002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 20242002-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość BEZRZECZE2007-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość BEZRZECZE ulica KORALOWA nr domu 86 kod pocztowy 71-220 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2007-09-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.MLODOSC.SZCZECIN@POST.PL,BIURO@SMMLODOSC.PL2021-11-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMMLODOSC.PL2021-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1983 R., POSTANOWIENIE SR W SZCZECINIE Z DNIA 27.04.1984, RS 202 S.86/842002-03-06 do dziś
2TEKST JEDNOLITY STATUTU W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 25 CZERWCA 2003 R.2003-10-02 do dziś
318.11.2004 R., DO PARAGRAFU 70 W UST. 2 DODANO PKT 9, ZMIENIONO PARAGRAF: 87 PKT 1, 88 PKT 2.2005-01-31 do dziś
408.06.2006 ZMIENIONO PARAGRAF: 4 PKT 2; 7 PKT 5, 6; 10; 30 PKT 1; 31 PKT 1; 33 PKT 1, 2; 34 PKT 4; 42 PKT 1; 43 PKT 5; 44 PKT 2; 45 PKT 1; 46; 59 PKT 2, 3, 4, 5; 62 PKT 5; 64 PKT 6; 69 PKT 1; 71 PKT 2, 3; 76 PKT 3 PPKT 2; 76 PKT 7; 83 PKT 1, 2; 104 PKT 2 PPKT 1. ZMIENIONO ROZDZIAŁ III. DODANO PARAGRAF: 7 PKT 14; 33 PKT 1 PPKT-Y 1, 2, 3, 4, 5; 34 PKT 5; 42 PKT 2; 45 PKT 3, 4; 64 PKT 7, 8, 9; 71 PKT 4, 5; 78 PKT 2A; 83 PKT-Y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. USUNIĘTO PARAGRAF: 43 PKT 1, 3; 64 PKT 6 PPKT 2.2006-07-03 do dziś
521.06.2007 R. ZMIENIONO § 2 PKT 1.2007-09-21 do dziś
619 CZERWCA 2008 R. ZMIENIONO PARAGRAF: 2 UST. 3; 7 UST. 2, 4, 5, 8, 12; 8 UST. 5; 10; 14 UST. 4, 5; 15 UST. 2; 17 UST. 2; 18 UST. 1, 2; 19; 20; 21 UST. 1, 2, 4; 22; 24 UST. 1, 2, 3; 25 UST. 1, 2, 3; 29 PKT -Y 4, 9; 32 UST. 1, 2; 34 UST. 1 PKT -Y 1, 2; 34 UST. 3, 4, 5; 36 UST. 1; 45 UST. 4; 62 UST. 1, 3, 4; 74; 75; 81 UST. 1, 2, 3, 4; 82 UST. 3; 94; 70 UST. 2 PKT 4; DODANO PARAGRAF: 28 UST. 5; 29 (1); 32 UST. 7; 62 UST. 6; 66 PKT 5. USUNIĘTO PARAGRAF: 3 UST. 3 PKT 2; 14 UST. 2; 17 UST. 3, 4; 23 UST. 2, 3; 26 UST. 1 PKT B; 33; 34 UST. 1 PKT -Y 3, 5; 34 UST. 2; 36 UST. 2, 3, 4; 38 UST. 2; 39; 40; 41; 45 UST. 1 PKT -Y 2, 3.2008-08-27 do dziś
78 CZERWCA 2017 R. ZMIENIONO BRZMIENIE §10.2017-08-10 do dziś
8UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7 Z DNIA 12 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU I PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MŁODOŚĆ” W BEZRZECZU. NOWY STATUT SKŁADA SIĘ Z PARAGRAFÓW OD 1 DO 85.2018-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMARSZAŁEK2020-08-19 do dziś
2. ImionaDAMIAN MAREK2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-19 do dziś
21. NazwiskoGORYCKA2005-01-31 do dziś
2. ImionaIRENA2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-24 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2021-11-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2020-07-07 do dziś
2. ImionaDOROTA IZABELA2020-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2020-07-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2020-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMY2020-07-07 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2020-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIK2017-08-10 do dziś
2. ImionaZBYSZKO PIOTR2017-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-19 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 31.12.2001 data złożenia 27.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 3 WZCZ S.M. „MLODOŚĆ” Z 12.06.2002 ZA ROK 20022002-08-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-10-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-01-31 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. data złożenia 05.07.20052005-08-22 do dziś
5data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-21 do dziś
7data złożenia 03. 07. 2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-27 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-20 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-16 do dziś
10data złożenia 07.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-27 do dziś
11data złożenia 19.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-25 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-25 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
15data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
17data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
18data złożenia 01.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
19data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
21data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
2ZA ROK 20052006-07-03 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-21 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-27 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-20 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-16 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-27 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-25 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-21 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-27 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-20 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-27 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-25 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów