SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAZOWSZE”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000096806
Numer REGON: 011162464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/394967/22/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011162464 NIP 53210098982010-10-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MAZOWSZE”2002-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 30192002-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2008-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFÓW ulica ZIELONA nr domu 2 kod pocztowy 05-420 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2008-02-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMMAZOWSZ@IDSL.PL2018-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 SIERPNIA 1991 R.2002-04-12 do dziś
202.07.2002 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2002-11-06 do dziś
325.06.2003 R. ZMIANA: PAR. 5 UST. 1; PAR. 6 UST. 5; PAR. 7 UST. 1; PAR. 8; PAR. 11 UST. 2; PAR. 12 UST. 4; PAR. 15 UST. 4; PAR. 15; PAR. 16 PKT 3; PAR. 16 PKT 8; PAR. 16 PKT 9; PAR. 16 PKT 10; PAR. 16 PKT 11; PAR. 18 UST. 1; PAR. 26; PAR. 47; PAR. 48 UST. 5; PAR. 50; PAR. 55 PKT 1; PAR. 61 PKT 4; PAR. 53 UST. 2; DODANO: PAR. 20A2003-09-23 do dziś
411.10.2006-ZMIANA PAR. 6 UST. 2, PAR. 7 UST. 6, PAR. 13 UST. 1, PAR. 15 PKT 7, PAR. 16 PKT 3, PAR. 17 UST. 4, PAR. 42 UST. 2, PAR. 47 UST. 5, PAR. 60 DODANO UST. 6 W PAR. 13, PKT 18 W PAR. 15, PAR. 16A, UST. 4 I 7 W PAR. 20, UST. 4 I 5 W PAR. 25, PAR. 32A, PAR. 32B, UST. 4 W PAR. 62, PAR. 65A, PAR. 65B UCHYLONO PAR. 66 UST. 2 ZMIANA NUMERACJI PAR. 20 UST. 4 I 5 NA UST. 5 I 62006-11-27 do dziś
506.11.2007 R. -PAR. 1 UST. 2, PAR. 1A, PAR. 5 UST. 1 PKT 1, PAR. 5 UST. 1 PKT 2, PAR. 5 UST. 1 PKT 3, PAR. 5 UST. 1 PKT 4, PAR. 5 UST. 1 PKT 5, PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 5 PKT 3, PAR. 6 UST. 6, PAR. 7 UST. 8, PAR. 9 UST. 2, PAR. 9 UST. 3 I 4, PAR. 15 PKT 3A, PAR. 15 PKT 7A, PAR. 15 PKT 9, PAR. 15 PKT 13, PAR. 15 PKT 16, PAR. 16 PKT 3, PAR. 16A UST. 1, PAR. 16A UST. 2, PAR. 16A UST. 5, PAR. 20A, PAR. 39 PKT 5, PAR. 39 PKT 10, PAR. 40 UST. 3 PKT „B”, PAR. 40 UST. 4, PAR. 40 UST. 5, PAR..41 UST. 1, PAR. 41 UST. 2-5, PAR. 42 UST. 1 I 2, PAR. 42 UST. 3, PAR. 45 UST. 2, PAR. 48 UST. 1, PAR. 48 UST. 2, PAR. 48 UST. 6, PAR. 51 UST. 4, PAR. 55 PKT 1, PAR. 57 UST. 1.2008-02-06 do dziś
610.06.2010 R. -ZMIANA § 4, § 16A2010-10-08 do dziś
731.05.2012 R. - PAR. 12, PAR. 41 UST. 1, PAR. 49 PKT 14, PAR. 49 PKT 162012-09-05 do dziś
817.06.2014 R. ZMIENIONO PAR. 5.2014-09-23 do dziś
917.06.2016 R. - § 42 UST. 2 I UST. 3 (SKREŚLONY)2016-12-22 do dziś
1018.06.2018 R. 1A, 5,6, 7, 8, 9 UST.3,10,11,12,13,15 UST.2,16,16A UST. L, 16A UST. 8, 18, 21, 23, 25 UST. 11 2, 25 UST.5, 26, 27,28,29,30, 31, 32, 32A, 32B, 36, 38, 45 UST.2, 49 UST. 7, 49 UST. 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 61 UST. 4,5,6, 62 UST.4, 63, 63A, 63B, 63C, 65B.2019-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMISZTA2006-02-21 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-02-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-21 do dziś
21. NazwiskoZAWISTOWSKA2005-01-18 do dziś
2. ImionaEWA2005-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-02-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-18 do dziś
31. NazwiskoWARELUK OLSZAK2003-01-28 do dziś
2. ImionaEDYTA2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-28 do dziś
41. NazwiskoROZUM2002-04-12 do dziś
2. ImionaPIOTR KAZIMIERZ2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-04-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALENDZIK2019-04-04 do dziś
2. ImionaMAREK2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘSIK2017-10-30 do dziś
2. ImionaZOFIA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2014-09-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JACEK2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2017-10-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBUS2017-10-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-09-23 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-09-23 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-09-23 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-09-23 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2014-09-23 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-09-23 do dziś
741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-09-23 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R. data złożenia 09.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R.2002-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 03.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-09-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 10.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-11-24 do dziś
5data złożenia 10.11.2006 okres 2005 ROK2006-11-27 do dziś
6data złożenia 17.08.2007 okres 2006 R.2007-09-19 do dziś
7data złożenia 22.07.2008 okres 2007 R.2008-09-03 do dziś
8data złożenia 22.06.2009 okres 2008 R2009-09-11 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 2009 R.2010-10-08 do dziś
10data złożenia 07.07.2011 okres 2010 R.2011-08-19 do dziś
11data złożenia 30.07.2012 okres 2011 R.2012-09-05 do dziś
12data złożenia 25.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-10 do dziś
13data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
15data złożenia 04.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
16data złożenia 11.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
18data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-31 do dziś
21data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12010 R.2011-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-11-27 do dziś
2ZA 2006 R.2007-09-19 do dziś
32007 R.2008-09-03 do dziś
42008 R2009-09-11 do dziś
52009 R.2010-10-08 do dziś
62010 R.2011-08-19 do dziś
72011 R.2012-09-05 do dziś
82012 ROK2013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 R.2002-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-24 do dziś
32005 ROK2006-11-27 do dziś
42006 R.2007-09-19 do dziś
52007 R.2008-09-03 do dziś
62008 R2009-09-11 do dziś
72009 R.2010-10-08 do dziś
82010 R.2011-08-19 do dziś
92011 R.2012-09-05 do dziś
102012 ROK2013-09-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów