„BOJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000096515
Numer REGON: 331300094
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-01-14
Sygnatura akt[RDF/366641/22/330]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina DARŁOWO miejscowość DARŁOWO2002-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość DARŁOWO ulica J. CONRADA nr domu 35 kod pocztowy 76-150 poczta DARŁOWO kraj POLSKA 2009-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 20 GRUDNIA 2001 R. REP. A 9781/2001 RADOSŁAW RYNKIEWICZ-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA, SŁUPSK, UL. KILIŃSKIEGO 3 ORAZ 05.04.2002 R. REP. A 2223/2002 RADOSŁAW RYNKIEWICZ-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA, SŁUPSK, UL. KILIŃSKIEGO 3 -SPROSTOWANIE PAR. 17 PKT 13.2002-04-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKA2002-04-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA ANNA2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000 ZŁ2002-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaBOHDAN GRZEGORZ2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000,00 ZŁ2009-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZKOWSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaBOHDAN GRZEGORZ2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.01.2006 okres 2004 R.2006-03-06 do dziś
2data złożenia 31.01.2006 okres 2002 R.2006-03-06 do dziś
3data złożenia 31.01.2006 okres 2003 R.2006-03-06 do dziś
4data złożenia 16.10.2006 okres 2005 ROK2006-10-23 do dziś
5data złożenia 02.08.2007 okres 2006 R.2007-08-16 do dziś
6data złożenia 29.09.2008 okres 2007 R.2008-10-01 do dziś
7data złożenia 29.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
8data złożenia 12.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
9data złożenia 24.10.2011 okres 2010 ROK2011-10-26 do dziś
10data złożenia 21.09.2011 okres 2011 ROK2012-09-26 do dziś
11data złożenia 09.10.2013 okres 2012 ROK2013-10-14 do dziś
12data złożenia 06.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
13data złożenia 18.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-25 do dziś
14data złożenia 21.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
15data złożenia 07.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-07 do dziś
16data złożenia 07.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-07 do dziś
17data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
18data złożenia 29.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-29 do dziś
19data złożenia 14.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 R.2006-03-06 do dziś
22002 R.2006-03-06 do dziś
32003 R.2006-03-06 do dziś
42005 ROK2006-10-23 do dziś
52006 R.2007-08-16 do dziś
62007 R.2008-10-01 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
92010 ROK2011-10-26 do dziś
102011 ROK2012-09-26 do dziś
112012 ROK2013-10-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-07 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-11 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 R.2006-03-06 do dziś
22002 R.2006-03-06 do dziś
32003 R.2006-03-06 do dziś
42005 ROK2006-10-23 do dziś
52006 R.2007-08-16 do dziś
62007 R.2008-10-01 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-15 do dziś
92010 ROK2011-10-26 do dziś
102011 ROK2012-09-26 do dziś
112012 ROK2013-10-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów