BONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000096002
Numer REGON: 052030035
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2021-09-02
Sygnatura akt[RDF/326873/21/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0520300352002-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2002-02-28 do dziś
2. Adresulica ELEWATORSKA miejscowość BIAŁYSTOK kod pocztowy 15-620 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2002-02-28 do dziś
nr domu 29 2002-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.07.2002 R. W KN ANATOLA SUROWIEC W BIAŁYMSTOKU, REP. A 2686/2002 ZMIENIONO: DOTYCHCZASOWY PAR. 21 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 21 UST. 1; W PAR. 21 DODAJE SIĘ UST. 2; W PAR. 24 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT Q, PKT R.2002-08-01 do dziś
214.04.2010 R. W KN ANATOLA SUROWCA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4134/2010 ZMIENIONO § 6, § 11, § 252010-06-10 do dziś
304.07.2016 R. W MARTY SEWERYN W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 908/2016 ZMIENIONO § 8, § 11, § 13 UST. 5, § 14 UST. 2, § 19, § 20 UST. 3, § 24 UST. 1 LIT. K, § 25, § 30, § 31 UST. 2, UCHYLONO § 24 UST. 1 LIT. I, § 26, § 27, § 28, § 29, § 342016-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARDOCKI SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ESTATE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3638872302018-11-06 do dziś
4. Numer KRS0000630516 2018-11-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2012-08-31 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2012-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-06-10 do dziś
277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-10 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-06-10 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2010-06-10 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-06-10 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-06-10 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-06-10 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-06-10 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-06-10 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 05.03.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 05.03.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 05.03.2002 -31.12.20022003-04-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 07.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-14 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-17 do dziś
5data złożenia 28.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-05 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-21 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-13 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-14 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-12 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-05 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-29 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
16data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
19data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-17 do dziś
22006 ROK2007-06-05 do dziś
32007 ROK2008-07-21 do dziś
42008 ROK2009-07-13 do dziś
52009 ROK2010-07-14 do dziś
62010 ROK2011-07-12 do dziś
72011 ROK2012-07-05 do dziś
82012 ROK2013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-05-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-14 do dziś
32005 ROK2006-07-17 do dziś
42006 ROK2007-06-05 do dziś
52007 ROK2008-07-21 do dziś
62008 ROK2009-07-13 do dziś
72009 ROK2010-07-14 do dziś
82010 ROK2011-07-12 do dziś
92011 ROK2012-07-05 do dziś
102012 ROK2013-08-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów