FIRMA HANDLOWA WIKOMA KONOP, MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000095379
Numer REGON: 350541816
Numer NIP: 6780055674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[RDF/489567/23/43]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505418162002-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA WIKOMA KONOP, MACIEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA2014-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica BISKUPIŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 30-732 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2014-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.12.1990 R. -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 30.11.2001 R. ANEKS PRZEKSZTAŁCAJĄCY SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2002-03-01 do dziś
202.11.2004 R. -ZMIANA PKT 3, PKT 5;2004-11-17 do dziś
325.06.2014 R. - ZMIANA: PKT. 1, PKT. 52014-07-31 do dziś
409.08.2019 R. - ZMIANA PKT 32019-09-05 do dziś
502.11.2021R ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT. 6A2022-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „WIKOMA” MACIEJEWSKI JERZY, JAN2002-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze692562002-03-01 do dziś
5. Numer REGON3505418162002-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
4. Numer KRSTAK2002-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOP2002-03-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2002-03-01 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOP2002-03-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKI2002-03-01 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-05-18 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2010-05-18 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-05-18 do dziś
447 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2010-05-18 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-18 do dziś
646 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2019-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 20012002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-05-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 13.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-05-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 07.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-06-08 do dziś
5data złożenia 28.04.2006 okres 2005 R.2006-05-09 do dziś
6data złożenia 30.04.2007 okres 20062007-05-25 do dziś
7data złożenia 11.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-23 do dziś
8data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-11 do dziś
9data złożenia 20.04.2010 okres 20092010-05-05 do dziś
10data złożenia 28.04.2011 okres 20102011-05-05 do dziś
11data złożenia 17.05.2012 okres 2011 ROK2012-06-08 do dziś
12data złożenia 09.05.2013 okres 2012 R.2013-05-28 do dziś
13data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
14data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
15data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
16data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
17data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-16 do dziś
18data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
20data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
21data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
22data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-09 do dziś
220062007-05-25 do dziś
32007 ROK2008-04-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-11 do dziś
520092010-05-05 do dziś
620102011-05-05 do dziś
72011 ROK2012-06-08 do dziś
82012 R.2013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów