SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000095117
Numer REGON: 000967699
Numer NIP: 7770020597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392671/22/8]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000967699 NIP 77700205972007-02-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH2002-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 7962002-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina CZERWONAK miejscowość KOZIEGŁOWY2002-03-09 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE LEŚNE nr domu 18A kod pocztowy 62-028 poczta KOZIEGŁOWY 2002-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY DNIA 29.06.1995 R. -UCHWAŁA NR 7 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DN. 29.06.95 R. WPISANY DN. 27.09.1995 29-11-2001 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 4/2001 ZMIENIONO TREŚĆ: PAR. 1 -3, PAR. 5 -6, PAR. 8, PAR. 10 -18, PAR. 19 -21, PAR. 23 -30, PAR. 32, PAR. 35 -41, PAR. 46 -47, PAR. 49, PAR. 52 -53, PAR. 57 -58, PAR. 60 -61, PAR. 63, PAR. 68 -69, PAR. 71 -73, PAR. 76, PAR. 88 -89, PAR. 91 -92, PAR 94, PAR. 97 -105, PAR. 112 -113, USUNIĘTO: UST. 4 W PAR. 2, UST. 5 W PAR. 5, PAR. 4, PAR. 7, UST. 3 W PAR. 8, UST. 4 W PAR. 19, PAR. 22, PAR. 31, UST. 2 W PAR. 35, PKT C UST. 5 W PAR. 39, PAR. 45, UST 5 W PAR. 45, PAR. 50, UST. 4 I 5 W PAR. 62, PAR. PAR. 64 -67, UST. 3 W PAR. 73, UST 3 W PAR. 88, PKT A I PKT N W UST. 2 W PAR. 98, PKT A W UST. 2 W PAR. 113, DODANO: PAR. PAR. 18A, 18B, 20A, 20B, 28A, 37A, 37B, 40A, 56A, 62A, 62B, 88A.2002-03-09 do dziś
230.05.2003 R., ZMIENIONO TREŚĆ § § : 3, 5, 8, 10 -12, 14 -18, 18 A, 18 B, 20, 20 A, 20 B, 21, 23 -25, 37, 41 -43, 47, 53, 58, 59, 61, 62, 62 A, 62 B, 63, 68, 88, 92, 99, 101, 113 DODANO: § § 17 A, 18 (1) 21 A, 21 B, 21 C, 21 D, 21 E, 39 A, 39 B, 39 C, UST. 2 (1) W § 40 USUNIĘTO: PKT 9 W § 12, UST. 3 I 4 W § 35, § 44, § 46, PKT 27 I 32 W § 92, UST. 3 W § 94 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-08-28 do dziś
328.05.2004 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 11/2004 -ZMIENIONO TREŚĆ §§: 15, 16, 19, 38, 40 A, 62, 62 A, 68, 110 -USUNIĘTO: UST. 2 W § 21 A, UST. 5, 6 I 8 W § 40 A, UST. 1 W § 58, § 69 -ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY WW ZMIANY.2004-07-20 do dziś
420.05.2005 R. ZMIENIONO TREŚĆ: § § 6, 12, 39, 52, 53, 72, 82, 84, 92, 95, 98, 103, 105, 106, USUNIĘTO: § 88 A, § § 108-111 ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY WYŻEJ WSKAZANE ZMIANY.2005-08-03 do dziś
5ZMIANA STATUTU: 02.06.2006 R. -ZMIENIONO TREŚĆ PAR. PAR. 5 UST. 4, 6 UST. 4, 11, 15 UST. 6, 18 -18A, 21D, 21E, 37, 37A, 38, 39, 39A, 40, 51, 53, 56 UST. 1, 56A UST. 1, 62, 77, 82 UST. 2, 85, 102, 116 -USUNIĘTO: PKT 8 W PAR. 11, UST. 4 W PAR. 18, PKT 1 W UST. 1 W PAR. 21B, -DODANO: PAR. 12A, UST. 5 -6 W PAR. 75, UST. 4 W PAR. 103, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-08-22 do dziś
618.05.2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 38 UST. 1, PAR. 40, PAR. 53 PKT 1, PAR. 91 UST. 2, PAR. 92 PKT 16 I PAR. 98; SKREŚLONO UST. 3 W PAR. 58.2007-06-15 do dziś
723.11.2007 R. SKREŚLONO: PKT 1 PRIM W UST. 2 § 3, § 18, §§ 21B-21C, UST. 2 W § 58, UST. 2 W § 60, § 73, § 105-107, § 112; ZMIENIONO: UST. 2 I 3 W § 5, UST. 2 W § 8, PKT 11-14 W § 11, 12A, 13-17A, 18 (1), 18A, 19, 21, 21A, 29-30, 32-33, 34, 37-38, 40, 42, 52, 53, 55, 57, 62, 62A, 62B, 63, 68, 72, 75-93, 95-98, 103-104 DODANO: §§ 17B-17E, PKT 5 W § 48, 57A-57B, 62C-62D, § 95 23.11.2007 R. ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2008-02-06 do dziś
805.04.2011 R., ZMIENIONO TREŚĆ § § 12 A, 18 (1), 20 B, 29, 38, 39, 57 B, 62, 62 A, 77, 81, 84, 114, -DODANO § § 12 B, 12 C, ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2011-05-09 do dziś
9W DNIACH 26.03.2012 R. -03.04.2012 R. UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU ZMIENIONO: § 18 (1), § 18B, § 20B, § 75 UST. 3, § 77 UST. 1, § 79, § 82 UST. 3, § 92 ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU UWZGLĘDNIAJĄC WW. ZMIANY2012-06-29 do dziś
103,4 I 5 KWIETNIA 2017 R., ZMIENIONO §3 UST.2, §§ 11,12,16,17B,38,40A,70,71,82,84,86,87,88,92, SKREŚLONO §§ 17D-E, 20B,29-34,57A,57B,62D. ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY WW ZMIANY2017-07-31 do dziś
11UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 19.03.2018 R., 20.03.2018 R. I 21.03.2018 R. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY STATUTU: § 5, § 6, § 9, § 10, § 12, § 14, § 16, § 17, § 17B, § 17C, § 20, § 20A, § 21, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 48-49, § 51-54, § 55, § 56, § 56A, § 57, § 62C, § 76, § 77, § 40, § 47, § 63 I § 114. ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-04-19 do dziś
12UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 8, 9 I 10 KWIETNIA 2019 R., ZMIENIONE PARAGRAFY STATUTU: § 9, § 10, § 12, § 20, § 37, § 37C-D, § 39, § 74, § 84, § 92, § 39C, § 95(1) § 112, § 114 I § 117. ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2019-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2002-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJARONIEC2002-03-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD JÓZEF2002-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-09 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S TCHNICZNYCH2002-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIAK2019-05-23 do dziś
2. ImionaJERZY ANTONI2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASZKIEWICZ2019-05-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WIESŁAW2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOCZYLAS2019-05-23 do dziś
2. ImionaWITOLD2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARDASZKA2019-05-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ EUGENIUSZ2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2019-05-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIBERA RACZYŃSKA2019-05-23 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2019-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLDAŃSKI2016-06-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MIECZYSŁAW2016-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoJARMOLIŃSKI2008-04-17 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2008-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO W ZAKRESIE ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, TJ. ŁĄCZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM, W TYM PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.2008-04-17 do dziś
21. NazwiskoFILIPCZAK2011-01-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA NATALIA2011-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-19 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO W ZAKRESIE ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, TJ. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, W TYM PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI.2011-01-19 do dziś
31. NazwiskoLESZKOWSKI2016-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO W ZAKRESIE ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI TJ. SKŁADANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, W TYM PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2016-10-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2016-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-05 do dziś
268 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-05 do dziś
341 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-05 do dziś
468 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2016-09-05 do dziś
590 04 DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2016-09-05 do dziś
693 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 12.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
6data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-15 do dziś
7data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
8data złożenia 10.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
9data złożenia 08.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-23 do dziś
10data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
11data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
12data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
13data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
14data złożenia 12.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
15data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
16data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
17data złożenia 17.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
18data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-03-09 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
21data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
22data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-15 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-23 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-15 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-15 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-05-06 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-23 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-09 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów