INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000095026
Numer REGON: 000080192
Numer NIP: 7390202079
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-04-07
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/3590/23/618]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2016-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0000801922002-02-27 do dziś
3. NazwaINSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY2023-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO -ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 12002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2002-02-27 do dziś
2. Adresulica OCZAPOWSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 10-719 poczta OLSZTYN 2002-02-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIRS@INFISH.COM.PL2015-07-08 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INFISH.COM.PL2015-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuRYBACKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY2002-02-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina ZATOR miejscowość ZATOR2002-02-27 do dziś
3. Adresulica PLAC KOŚCIUSZKI nr domu 1 kod pocztowy 32-640 poczta ZATOR 2002-02-27 do dziś
miejscowość ZATOR ulica JANA PAWŁA II nr domu 9/A kod pocztowy 32-640 poczta ZATOR kraj POLSKA 2019-04-01 do dziś
21. Nazwa jednostki terenowej lub oddziałuRYBACKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY2002-02-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość ŻABIENIEC2002-02-27 do dziś
3. Adresulica GŁÓWNA nr domu 48 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO 2002-02-27 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 9 KWIETNIA 1986 R. NADANY ZARZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ2002-02-27 do dziś
2UCHWAŁA RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO Z DNIA 20.10.2003 R. ZMIENIONO § 4 PKT 2 STATUTU. TEKST JEDNOLITY STATUTU ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W DNIU 29.10.2004 R.2004-11-18 do dziś
3NOWY STATUT NADANY UCHWAŁĄ NR 23/2007 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 19.10.2007 R.; ZATWIERDZONY DN. 30.10.2007 R. PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ.2007-11-21 do dziś
4NOWY STATUT NADANY UCHWAŁĄ NR 20/2008 Z DNIA 14 MARCA 2008 R. RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE ZATWIERDZONY DNIA 28 MARCA 2008 R. PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2008-04-23 do dziś
5NOWY STATUT NADANY UCHWAŁĄ NR 3/11 Z DNIA 11.03.2011 R. RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE ZATWIERDZONY DNIA 30.03.2011 R. PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI2011-06-28 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 26/2015 RADY NAUKOWEJ Z DNIA 02.07.2015R UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2015-10-12 do dziś
7UCHWAŁĄ NR 23/2017 RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA W OLSZTYNIE Z DNIA 21.04.2017R.ZMIENIONO § 8 I 9 STATUTU.2017-10-12 do dziś
8UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA W OLSZTYNIE NR 3/2020 Z DNIA 26.05.2020R.ZMIENIONO § 8 UST. 2 STATUTU.2020-06-25 do dziś
9STATUT ZMIENIONY W DNIU 12 LUTEGO 2021 R. UCHWAŁAMI RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU: NR 1/2021 ZMIENIONO § 2 UST.2, NR 2/2021 ZMIENIONO § 4, NR 3/2021 ZMIENIONO § 5 UST.1 PKT 23, NR 4/2021 ZMIENIONO § 5 UST.2, NR 5/2021 ZMIENIONO § 6, NR 6/2021 ZMIENIONO § 112021-05-26 do dziś
1014.11.2022 R. UCHWAŁĄ RADY NAUKOWEJ NR 21/2022 UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2023-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Organ założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2022-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Brak nazwy
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDIETRICH2022-07-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JANUSZ2022-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDANOWSKI2002-02-27 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH, ICH WDRAŻANIE I PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB PRAKTYKI W OBSZARZE RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO2021-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy103 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2021-05-26 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2021-05-26 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2021-05-26 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2021-05-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-05-26 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2021-05-26 do dziś
775 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2021-05-26 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIEDZINY RYBACTWA2021-05-26 do dziś
903 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2021-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 23.11.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-02-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 09.08.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.DO 31.12.2001 R.2002-08-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 11.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 04.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-12 do dziś
6data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-01 do dziś
7data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.-31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
8data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-10 do dziś
9data złożenia 10.06.2009 okres 2008 R.2009-06-12 do dziś
10data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
11data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
12data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
13data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
14data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
15data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
16data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
17data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
18data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
19data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
20data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
21data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
22data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
23data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
24data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-01 do dziś
201.01.-31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-10 do dziś
42008 R.2009-06-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.DO 31.12.2001 R.2002-08-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-12 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-01 do dziś
601.01.-31.12.2006 R.2007-05-21 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-10 do dziś
82008 R.2009-06-12 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
1001.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
1101.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-10 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
23OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów