BOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000094977
Numer REGON: 008193033
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-09-09
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8634/22/749]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0081930332002-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 2392002-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2002-02-28 do dziś
2. Adresulica TATRZAŃSKA nr domu 6C miejscowość ŻARY kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA 2002-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.1988 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW MATYJA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W ŻARACH, REP. A 1226/1988; 09.02.2002 R. -NOTARIUSZ MIROSŁAW MATYJA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARCH, ZMIANA: PAR. 2; PAR. 3; PAR. 6; PAR. 7; PAR. 8; PAR. 12 SKREŚLONO PUNKT 2 I PUNKT 5; PAR. 15 UST. 2 ORAZ UST. 3; PAR. 16; PAR. 18.; DODANO PAR. 12A.2002-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„V.B.G.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9703438902002-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000094548 2002-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2315000,00: ZŁ2002-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2315000,00 PLN2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12300000,00 PLN2002-02-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST: W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000 ZŁOTYCH -PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, -W POZOSTAŁYCH SPRAWACH -JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2002-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN BOXMEER2002-02-28 do dziś
2. ImionaHENRICUS ARNOLD ANNATOLE MARIA2002-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN BOXMEER2002-02-28 do dziś
2. ImionaARNOLD MARIA HENRICUS2002-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2002-02-28 do dziś
250 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2002-02-28 do dziś
351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-28 do dziś
451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-02-28 do dziś
551 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2002-02-28 do dziś
651 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2002-02-28 do dziś
751 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-02-28 do dziś
852 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-02-28 do dziś
952 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-28 do dziś
1055 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-02-28 do dziś
1155 30 A RESTAURACJE2002-02-28 do dziś
1201 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2002-02-28 do dziś
1355 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-02-28 do dziś
1455 40 Z BARY2002-02-28 do dziś
1560 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-02-28 do dziś
1660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-02-28 do dziś
1760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-02-28 do dziś
1863 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2002-02-28 do dziś
1963 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2002-02-28 do dziś
2063 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2002-02-28 do dziś
2171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2002-02-28 do dziś
2201 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2002-02-28 do dziś
2350 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-02-28 do dziś
2450 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-02-28 do dziś
2550 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-02-28 do dziś
2650 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2002-02-28 do dziś
2750 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-02-28 do dziś
2850 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2002-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-08-10 do dziś
4data złożenia 29.10.2007 okres 01.01.2006 R., -31.12.2006 R.,2007-11-08 do dziś
5data złożenia 29.10.2007 okres 01.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2007-11-08 do dziś
6data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-27 do dziś
7data złożenia 24.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-28 do dziś
8data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-05-26 do dziś
9data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
10data złożenia 22.05.2012 okres 01.01.2011 R -31.12.2011 R2012-05-29 do dziś
11data złożenia 05.11.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-29 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
15data złożenia 18.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-24 do dziś
16data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-28 do dziś
17data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
18data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
19data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R., -31.12.2006 R.,2007-11-08 do dziś
201.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2007-11-08 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-28 do dziś
501.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-05-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
701.01.2011 R -31.12.2011 R2012-05-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-08-10 do dziś
401.01.2006 R., -31.12.2006 R.,2007-11-08 do dziś
501.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2007-11-08 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-06-27 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-04-28 do dziś
801.01.2009 R., --31.12.2009 R.,2010-05-26 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
1001.01.2011 R -31.12.2011 R2012-05-29 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-24 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów