INTELLIGENT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000094937
Numer REGON: 932743610
Numer NIP: 8951765953
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/399266/22/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP9327436102002-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENT SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość WIERZBICE2007-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WIERZBICE ulica KĄTECKA nr domu 16 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2007-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.02.2002 R. -AKT NOTARIALNY; NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ -RUŚKOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ UL. ZAOLZIAŃSKA 1/3 REP. A NR 892/20022002-02-25 do dziś
208.05.2007 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 1/3, REPERTORIUM A NR 3196/2007, ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREC2002-02-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO KWOTY 4.000.000 (CZTERY MILIONY) ZŁOTYCH NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREC2002-02-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKATRUSIAK2002-08-22 do dziś
2. ImionaJERZY2002-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-22 do dziś
21. NazwiskoKURIATA2002-02-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-25 do dziś
31. NazwiskoMAZUREC2002-02-25 do dziś
2. ImionaIDALIA JOANNA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-02-25 do dziś
274 40 Z REKLAMA2002-02-25 do dziś
372 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-02-25 do dziś
472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-02-25 do dziś
572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-02-25 do dziś
672 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-02-25 do dziś
772 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-02-25 do dziś
873 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-02-25 do dziś
980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-02-25 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.03.2002 -31.12.2002 R.2003-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-16 do dziś
4data złożenia 14.02.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-02-28 do dziś
5data złożenia 07.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
6data złożenia 14.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
7data złożenia 17.02.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-18 do dziś
8data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-22 do dziś
9data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-22 do dziś
10data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-22 do dziś
11data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-22 do dziś
12data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-22 do dziś
13data złożenia 17.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-22 do dziś
14data złożenia 29.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
15data złożenia 29.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-02 do dziś
16data złożenia 17.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
17data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
18data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2002 -31.12.2002 R.2003-07-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-02-28 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-18 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-22 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-22 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-22 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-02 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2002 -31.12.2002 R.2003-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-02-28 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-05-30 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-10 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-18 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-03-22 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-22 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-22 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów