„HEUREKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000094903
Numer REGON: 311518970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353932/21/466]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 311518970 NIP 66526379272010-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEUREKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-03-08 do dziś
2. Adresulica DOLNA WILDA nr domu 88 nr lokalu 72 kod pocztowy 61-501 poczta POZNAŃ 2005-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.2002 R. -REP. A 585/2002, NOTARIUSZ -AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU2002-02-26 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 13.08.2003 R. -REP. A NR 4674/2003, ZMIENIONA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.11.2003 R. REP. A NR 8519/2003, I Z DNIA 18.12.2003 R. -REP. A NR 9526/2003, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (§§ 5, 18).2003-12-30 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 15.02.2005 R., REP. A NR 318/2005, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU (§ 2).2005-03-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYASZCZYK2018-11-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAROL2018-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKA MATYASZCZYK2003-12-30 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2002-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKA MATYASZCZYK2003-12-30 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMATYASZCZYK2003-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAROL2003-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2002-02-26 do dziś
251 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-02-26 do dziś
352 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2002-02-26 do dziś
452 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-02-26 do dziś
524 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-02-26 do dziś
651 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-02-26 do dziś
752 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2002-02-26 do dziś
852 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2002-02-26 do dziś
951 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOSMETYKÓW I PERFUM2002-02-26 do dziś
1052 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-02-26 do dziś
1115 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2002-02-26 do dziś
1251 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-02-26 do dziś
1352 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2003-12-30 do dziś
1422 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2003-12-30 do dziś
1522 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-12-30 do dziś
1652 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET, ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-12-30 do dziś
1752 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-12-30 do dziś
1874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-12-30 do dziś
1974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-12-30 do dziś
2074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-12-30 do dziś
2174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-12-30 do dziś
2274 40 Z REKLAMA2003-12-30 do dziś
2392 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH2003-12-30 do dziś
2470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-12-30 do dziś
2592 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-12-30 do dziś
2651 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2003-12-30 do dziś
2751 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-12-30 do dziś
2851 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-12-30 do dziś
2951 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-12-30 do dziś
3052 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-12-30 do dziś
3152 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-12-30 do dziś
3252 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-12-30 do dziś
3352 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2003-12-30 do dziś
3452 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2003-12-30 do dziś
3570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-12-30 do dziś
3685 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2003-12-30 do dziś
3785 13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA2003-12-30 do dziś
3885 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2003-12-30 do dziś
3985 14 C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2003-12-30 do dziś
4085 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-30 do dziś
4193 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2003-12-30 do dziś
4292 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2003-12-30 do dziś
4392 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-30 do dziś
4492 53 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ NATURALNYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONEJ PRZYRODY2003-12-30 do dziś
4555 30 A RESTAURACJE2003-12-30 do dziś
4670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-12-30 do dziś
4755 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-12-30 do dziś
4855 40 Z BARY2003-12-30 do dziś
4955 51 Z STOŁÓWKI2003-12-30 do dziś
5055 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-12-30 do dziś
5170 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-12-30 do dziś
5274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-12-30 do dziś
5380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-12-30 do dziś
5492 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-12-30 do dziś
5522 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-03 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
9data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
10data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
13data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
14data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-15 do dziś
15data złożenia 15.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-15 do dziś
16data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-01 do dziś
17data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-08 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
801.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-15 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-09-18 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów