SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALURG”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000094774
Numer REGON: 000881555
Numer NIP: 5730104387
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2024-03-11
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/8216/23/508]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008815552002-02-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALURG”2013-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 4252002-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2002-02-26 do dziś
2. Adresulica WIERZBOWA nr domu 12A kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA 2002-02-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM_METALURG@OP.PL2013-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu13.07.1981 R. PAR. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 109, 110, 111, 112, 113 TEKST JEDNOLITY2002-02-26 do dziś
229-04-2002 R. PAR. 4, PAR. 6, PAR. 13, PAR. 29, PAR. 44, PAR. 46, PAR. 55, PAR. 80, PAR. 94, PAR. 111, PAR. 113 UCHWAŁY ZPC Z DNIA 29.04.2002 R. OD NR 21 DO NR 282002-06-13 do dziś
317.06.2003 R. ZMIENIONO PAR. PAR. : 4, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 27, 28, 53, 54, 61, 68, 69, 70, 78, 82, 83, 94, 99, 101, 104, 105, 109, 110. DODANO PAR. PAR. : 29 ZE ZN.1, 29 ZE ZN.22003-10-28 do dziś
415.04.2004 PARAGRAFY: 1, 2, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 44, 46, 48, 53, 54, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 80, 83, 110. UCHWAŁY ZPC Z DNIA 15.04.2004 OD NR 12 DO NR 19 ORAZ TEKST JEDNOLITY STATUTU UCHWALONY PREZ ZPC DNIA 15.04.2004 -UCHWAŁA NR 20.2004-07-07 do dziś
519.04.2005 R. UCHWAŁA NR 13-ZMIANA PAR. 18, 28, 29, 70; DODANO PAR. 27 ZE ZNACZKIEM 1 UCHWAŁA NR 14PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2005-07-13 do dziś
623.03.2006 R. -ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 1, PAR. 5 UST. 3, PAR. 10, PAR. 11 UST. 1 PKT 5, PAR. 12 UST. 6, PAR. 14 UST. 3, PAR. 17 UST. 1 PKT C, PAR. 17 UST. 3, PAR. 27, PAR. 27 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 28, PAR. 29 UST. 2, PAR. 29 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 4, PAR. 29 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 5, PAR. 44 UST. 5, PAR. 46, PAR. 48 UST. 2, PAR. 53 UST. 1, PAR. 55 UST. 2, PAR. 55 UST. 3, PAR. 60, PAR. 64, PAR. 70 UST. 3, PAR. 70 UST. 5, PAR. 71, PAR. 75 UST. 1, PAR. 79 UST. 1, PAR. 80 UST. 1, PAR. 85 UST. 1, PAR. 85 UST. 2, 3, 4, PAR. 109 -DODANO: PAR. 13 UST. 5, PAR. 44 UST. 8, 9, PAR. 47 UST. OD 6 DO 9, PAR. 48 UST. 5, PAR. 50 UST. 2, PAR. 54 UST. 2 PKT 8, PAR. 55 UST. 4, PAR. 55 UST. 5, PAR. 79 UST. 5, 6 -SKREŚLONO: PAR. 19 UST. OD 5 DO 9, PAR. 29 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 6 ORAZ UCHWAŁA NR 15 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2006-05-18 do dziś
728.11.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 1 I 2, PAR. 4, PAR. 5 UST. 4, PAR. 6 UST. 6, PAR. 10 UST. 2, PAR. 12, PAR. 13 UST. 1, PAR. 14 UST. 1 PKT 1 I 4, PAR. 15 UST. 3, PAR. 16 UST. 2-5, PAR. 17, PAR. 23 UST. 2 PKT 1, UST. 3, PAR. 26 UST. 13, PAR. 28 UST. 4, PAR. 46 UST. 1 I 2, UST. 6 PKT 5, UST. 7, PAR. 47 UST. 3, PAR. 49, PAR. 54 UST. 2 PKT 4, 7, UST. 3, 4, 5, PAR. 55 UST. 5 PKT 1, 2 I 4, PAR. 60 UST. 3, PAR. 78 -PAR. 110, PAR. 112, PAR. 113. USUNIĘTO: W PAR. 15 UST. 4, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 29 ZE ZN.1, PAR. 29 ZE ZN.2, W PAR. 60 UST. 4 I 5, ROZDZIAŁ E: ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH. DODANO: W PAR. 5 UST. 5 -7, W PAR. 6 UST. 5, W PAR. 11 UST. 3, W PAR. 14 UST. 6, W PAR. 28 UST. 5, W PAR. 47 UST. 4, W PAR. 50 UST. 1 PKT 5, PAR. 114 -120. ZMIENIONO NUMERACJĘ JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: W PAR. 2 UST. 2 NA UST. 3, W PAR. 6 UST. 5 NA UST. 6, A UST. 6 NA UST. 7, W PAR. 14 UST. 6 NA UST. 7, A UST. 7 NA UST. 8, W PAR. 47 DOTYCHCZASOWE UST. 4-9 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ OD 5-10, PAR. 100 NA PAR. 107, PAR. 101 NA PAR. 108, PAR. 102 NA PAR. 109, PAR. 103 NA PAR. 110, PAR. 104 NA PAR. 111, PAR. 105 NA PAR. 112, PAR. 109-110 NA PAR. 113-115, PAR. 111 NA PAR. 118, PAR. 112-113 NA PAR. 119-120. SKREŚLONO DOTYCHCZASOWY ZAPIS: A. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW I ZASTĄPIONO BRZMIENIEM: WALNE ZGROMADZENIE, PO PAR. 87 SKREŚLONO ZAPIS: „B. RADA NADZORCZA”, PRZED PAR. 92 WPROWADZONO ZAPIS: „B. RADA NADZORCZA”.2010-03-09 do dziś
820.04.2010 R. -ZMIENIONO PARAGRAFY: 5, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 54, 55, 62, 65, 66, 67, 68, 70 -ZMIENIONO PARAGRAFY ROZDZIAŁ VII: 78 DO 105, 107, 112, 117, 119 -USUNIĘTO: PAR. 6 UST. 7, PAR. 10 UST. 2 PKT 20-23, PAR. 13 UST. 5, PAR. 58, PAR. 69 UST. 1 PKT 3, PAR. 76, PAR. 108 UST. 1 PKT 10 -ZMIENIONO NUMERACJĘ JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: W PAR. 10 UST. 2 PUNKTY 24-26 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ 20-22, W PAR. 108 UST. 1 PUNKTY 11-16 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ 10-15 -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI2010-07-09 do dziś
914.03.2013 R. - ZMIENIONO: § 10 UST. 3; § 44 UST. 1, 6, 7; § 45; § 46 UST. 5; § 47 UST. 8; § 79 UST. 8 (PRZED ZMIANĄ NUMERACJI) ; § 82 UST. 1; § 86 UST. 1 PKT 1; § 87 UST. 7; § 96 UST. 8, 9; § 101 UST. 1 PKT 1, PKT 23 (PO ZMIANIE NUMERACJI) ; § 107 UST. 1, 2; § 113 UST. 13; § 120 - DODANO: § 2 UST. 4; § 4 UST. 8; § 14 UST. 5; § 62 UST. 4, 5, 6, 7; § 79 UST. 7; § 101 UST. 1 PKT 6 - USUNIĘTO § 10 UST. 2 PKT 10 - ZMIENIONO NUMERACJĘ JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: § 10 UST. 2 PKT 11 DO 22 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ 10 DO 21; § 14 UST. 5 DO 8 OTRZYMUJE NUMERACJĘ 6 DO 9; § 79 UST. 7 DO 12 OTRZYMUJE NUMERACJĘ 8 DO 13; § 101 UST. 1 PKT 6 DO 27 OTRZYMUJE NUMERACJĘ 7 DO 282013-05-13 do dziś
1027.03.2018 R. ZMIENIONO CAŁY STATUT2018-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA - PEŁNOMOCNIK2012-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWIDULIŃSKA2023-09-27 do dziś
2. ImionaANNA2023-09-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-09-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-09-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-27 do dziś
21. NazwiskoKURCZYCH2002-02-26 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2007-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-02-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-26 do dziś
31. NazwiskoWIESIOŁEK2002-02-26 do dziś
2. ImionaLESZEK2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D/S TECHNICZNYCH2002-02-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMACKA2017-04-10 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBIAŁEK2017-04-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓWNA2017-04-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2017-04-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODERSKA2017-04-10 do dziś
2. ImionaAGATA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMCZYK2017-04-10 do dziś
2. ImionaDOROTA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZATKOWSKA2017-04-10 do dziś
2. ImionaDANUTA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2017-04-10 do dziś
2. ImionaHALINA2017-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBEDNARSKA2016-05-19 do dziś
2. ImionaANNA2016-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-19 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH W RAMACH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU W TYM: SKŁADNIE DYSPOZYCJI W BANKU W RAMACH POSIADANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH; PODPISYWANIE KORESPONDENCJI ZEWNĘTRZNEJ SPÓŁDZIELNI; SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, KTÓRE OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W RAMACH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU.2016-05-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-08-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-08-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-08-02 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-08-02 do dziś
493 21 DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2018-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. 31.12.2001 R. data złożenia 09.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. 31.12.2001 R.2002-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 21.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
5data złożenia 29.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-18 do dziś
6data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
7data złożenia 04.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-27 do dziś
8data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-30 do dziś
9data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
10data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
11data złożenia 04.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
12data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
13data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
14data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
15data złożenia 04.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
16data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
17data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
18data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
19data złożenia 09.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
20data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
21data złożenia 01.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
22data złożenia 05.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-05-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. 31.12.2001 R.2002-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-05-18 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-03-27 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082010-07-09 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. 31.12.2001 R.2002-06-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-14 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-05-18 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-03-27 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-04-30 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów