APTEKA ŚW. ŁUKASZA B. CHUDZIAK, K. SIODŁA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000094647
Numer REGON: 632011030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-04-13
Sygnatura akt[RDF/480578/23/808]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIP6320110302002-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚW. ŁUKASZA B. CHUDZIAK, K. SIODŁA SPÓŁKA JAWNA2020-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI2002-03-01 do dziś
2. Adresulica MŁYŃSKA nr domu 8 B miejscowość OBORNIKI kod pocztowy 64 -600 poczta OBORNIKI kraj POLSKA 2002-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131 PAŻDZIERNIKA 2001 R.2002-03-01 do dziś
202.09.2020R. - ZMIENIONO: §1, §2, §4, §5 UMOWY SPÓŁKI2020-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU, W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K. S. H.2002-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA ŚW. ŁUKASZA I. ADAMEK, B. CHUDZIAK SPÓŁKA CYWILNA2002-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze5211, 52122002-03-01 do dziś
5. Numer REGON6320110302002-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIODŁA2020-10-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-26 do dziś
2
4. Numer KRSNIE2002-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDZIAK2002-03-01 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA DANUTA2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE OBU WSPÓLNICZEK LUB JEDNEJ WSPÓLNICZKI I PROKURENTA (PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI).2002-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIODŁA2020-10-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDZIAK2002-03-01 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA DANUTA2002-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-10-26 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-26 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-26 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-26 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.09.20022002-11-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 06.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20022003-05-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 05.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20032004-05-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-05 do dziś
5data złożenia 13.03.2006 okres ZA 2005 ROK2006-03-31 do dziś
6data złożenia 13.03.2007 okres ZA 2006 R.2007-03-29 do dziś
7data złożenia 27.03.2008 okres ROK 20072008-04-09 do dziś
8data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-07 do dziś
9data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
10data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
11data złożenia 02.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
13data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-03-31 do dziś
2ZA 2006 R.2007-03-29 do dziś
3ROK 20072008-04-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-07 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-14 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów