„BOM” M.NĘDZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000094587
Numer REGON: 830228746
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-01-18
Sygnatura akt[RDF/366891/22/170]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOM” M. NĘDZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2002-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2002-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość STALOWA WOLA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 117 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.1995 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 21.11.2001 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH 21.11.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 12.02.2002 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIAJĄCY W UMOWIE PAR. 6 ORAZ PAR. 72002-02-26 do dziś
2ANEKS Z DNIA 26.11.2004 R. ZMIENIONO PAR. 62004-12-28 do dziś
301.05.2019 R., PAR. 7 I PAR. 13, 10.05.2019 R., PAR. 7 I PAR. 132019-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21.11.2001 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH.2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMIROSŁAW NĘDZYŃSKI MIECZYSŁAW NĘDZYŃSKI „BOM” SPÓŁKA CYWILNA2002-02-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-26 do dziś
3. Numer w rejestrze677/2001, 676/20012002-02-26 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA2002-02-26 do dziś
5. Numer REGON8302287462002-02-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNĘDZYŃSKA2019-07-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-07-19 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNĘDZYŃSKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW SZCZEPAN2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. JEDNAKŻE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI OD OSÓB TRZECICH.2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNĘDZYŃSKA2019-07-19 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNĘDZYŃSKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW SZCZEPAN2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-02-26 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-19 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2019-07-19 do dziś
323 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2019-07-19 do dziś
423 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2019-07-19 do dziś
523 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2019-07-19 do dziś
623 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2019-07-19 do dziś
723 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2019-07-19 do dziś
823 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2019-07-19 do dziś
920 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002, 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002, 01.01.2003 -31.12.20032005-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 18.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-11-28 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
4data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
6data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-12 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-01-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-18 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-18 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów