„BUMA” SPÓŁKA JAWNA P.M.S. WIELOWSCY

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000094423
Numer REGON: 730977267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213635/20/431]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUMA” SPÓŁKA JAWNA P.M.S. WIELOWSCY2002-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina SIERADZ miejscowość SIERADZ2002-02-26 do dziś
2. Adresulica POW nr domu 52 miejscowość SIERADZ kod pocztowy 98- 200 poczta SIERADZ kraj POLSKA 2002-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 7 KWIETNIA 1999 R. WRAZ Z ANEKSAMI Z DNIA 17 GRUDNIA 2001 R. I 19 GRUDNIA 2001 R.2002-02-26 do dziś
228.10.2003-ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI-SKREŚLONO PAR. 4 UST. 1 PKT B2003-12-18 do dziś
3ANEKSEM Z DNIA 25.09.2003 R. ZMIENIONO §8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2004-01-26 do dziś
4ANEKSEM Z DNIA 10.02.2004 R. DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W § 8 UST. 1 DODANO PKT D/.2004-03-17 do dziś
5ANEKSEM Z DNIA 01.06.2005 R.-W PARAGRAFIE 4 UST. 1 DODANO PKT C.2005-08-01 do dziś
6ANEKSEM Z DNIA 02.01.2006 R, ZMIENIONO § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2006-01-12 do dziś
7ANEKS Z DNIA 30.01.2009 R ZMIANA § 8 UMOWY2009-06-26 do dziś
8ANEKS Z DNIA 01 SIERPNIA 2011 R. ZMIANA § 8 UST. 1.2011-09-23 do dziś
9ANEKS Z DNIA 23.12.2013 R. - ZMIANA § 8 UST. 1 UMOWY2014-01-20 do dziś
10ANEKS Z DNIA 14.02.2014 R - ZMIANA § 5, § 6 UST. 2 ANEKS Z DNIA 17.02.2014 R - ZMIANA § 6 UST. 1, UST. 22014-04-25 do dziś
11ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 9 LISTOPADA 2018 R., ZMIENIONO § 3, § 6, DODANO § 6B, W § 8 W UST, 1 DODAJE SIĘ LIT. N2019-02-13 do dziś
12ANEKS Z DNIA 31.05.2019 R - DODANIE § 6C.2019-07-17 do dziś
13ANEKS Z DNIA 31.05.2019 R - ZMIANA §6 UMOWY.2019-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUMA” HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA CYWILNA PAWEŁ WIELOWSKI, MACIEJ WIELOWSKI, STANISŁAW WIELOWSKI2002-02-26 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-26 do dziś
3. Numer w rejestrze010147 010150 0010472002-02-26 do dziś
5. Numer REGON7309772672002-02-26 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaCEZARY2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHTELSKI2019-11-25 do dziś
2. ImionaHUBERT2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-11-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-11-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOWSKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOWSKI2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-10-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
TAK2004-10-21 do dziś
TAK2004-10-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOWSKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-26 do dziś
TAK2019-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
TAK2019-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-02-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2002-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOWSKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOWSKI2002-02-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHTELSKI2019-11-25 do dziś
2. ImionaHUBERT2019-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELOWSKI2014-04-25 do dziś
2. ImionaCEZARY2014-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-06-26 do dziś
296 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-06-26 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-26 do dziś
423 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2011-09-23 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-09-23 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-23 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-01-20 do dziś
893 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2014-01-20 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032017-08-23 do dziś
2data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042017-08-23 do dziś
3data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-08-23 do dziś
4data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-08-23 do dziś
5data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-08-23 do dziś
6data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-08-23 do dziś
7data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-08-23 do dziś
8data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-08-23 do dziś
9data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-08-23 do dziś
10data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2003 DO 31.12.20032017-08-23 do dziś
2OD 01.01.2004 DO 31.12.20042017-08-23 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-08-23 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-08-23 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-08-23 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-08-23 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-08-23 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-08-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-23 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-18 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-02-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów