AUTO MRÓZ LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000094409
Numer REGON: 410333508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/397094/22/782]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP4103335082002-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAUTO MRÓZ LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze 10322002-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina ŚWIĘCIECHOWA miejscowość STRZYŻEWICE2005-10-08 do dziś
2. Adresulica BALONOWA nr domu 57 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO 2005-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.1996 R. MAŁGORZATA ROTE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GOSTYNIU PRZY UL. SĄDOWEJ 1 A; REPERTORIUM A NR 11278/96; ZMIANA: 28.12.2001 R. RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, UL. CHROBREGO 21; REPERTORIM A NR 11262/2001, ZMIENIONO: §§ 5, 8, 12, 14 UMOWY SPÓŁKI.2002-02-26 do dziś
224.09.2002 R. REP. A NR 6012/2002, NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, UL. CHROBREGO NR 21; - ZMIENIONO §8 UMOWY SPÓŁKI.2002-12-09 do dziś
324.01.2003 R. REP. A NR 573/2003, RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA, LESZNO, UL. CHROBREGO 21; ZMIENIONO §14, DODANO PKT 5.2003-04-25 do dziś
413.10.2004 R., NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, UL. B. CHROBREGO 21, REP. A NR 8395/2004 ZMIENIONO §5.2004-12-07 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.09.2005 R. -REP. A NR 8452/2005, NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, UL. DĄBROWSKIEGO 2A ZMIENIONO § 3 I § 5 UMOWY SPÓŁKI2005-10-08 do dziś
614.05.2007 R., REP. A NR 4734/2007, NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE ZMIENIONO § 12 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-08-30 do dziś
713.06.2008 R., REP. A NR 7783/2008, NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE -ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-07-28 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2009 R., REP. A NR 14590/2009, NOTARIUSZ RYSZARD STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE ZMIENIONO § 5 UMOWY.2010-01-22 do dziś
9ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - DOKONANA DNIA 17.06.2013R. REP. A NR 4703/2013, NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE POLEGAJĄCĄ NA - ZMIANIE § 3 PRZEZ NADANIE MU NOWEJ TREŚCI, - ZMIANIE § 7 PRZEZ NADANIE MU NOWEGO OZNACZENIA JAKO § 6, - SKREŚLENIU § 8 I WPROWADZENIU W JEGO MIEJSCE PARAGRAFU O NOWEJ TREŚCI Z OZNACZENIEM JAKO § 7, -SKREŚLENIU § 9 I WPROWADZENIU W JEGO MIEJSCE PARAGRAFU O NOWEJ TREŚCI Z OZNACZENIEM JAKO § 8, - SKREŚLENIU § 10 I WPROWADZENIU W JEGO MIEJSCE PARAGRAFU O NOWEJ TREŚCI Z OZNACZENIEM JAKO § 9, - DODANIU NOWEGO PARAGRAFU OZNACZONEGO JAKO § 10, - ZMIANIE NAZWY CZĘŚCI IV, - SKREŚLENIU § 11 I WPROWADZENIU W JEGO MIEJSCE PARAGRAFU O NOWEJ TREŚCI Z OZNACZENIEM JAKO §11, - SKREŚLENIU § 12 I WPROWADZENIU W JEGO MIEJSCE PARAGRAFU O NOWEJ TREŚCI Z OZNACZENIEM JAKO § 12, -SKREŚLENIU § 13, - SKREŚLENIU § 14 I WPROWADZENIU W JEGO MIEJSCE PARAGRAFU O NOWEJ TREŚCI Z OZNACZENIEM JAKO § 13, - ZMIANIE § 15 POPRZEZ NADANIE MU NOWEGO OZNACZENIA JAKO § 14, - ZMIANIE § 16 POPRZEZ NADANIE MU NOWEGO OZNACZENIA JAKO § 15, - SKREŚLENIU § 17 I WPROWADZENIU W JEGO MIEJSCE PARAGRAFU O NOWEJ TREŚCI Z OZNACZENIEM JAKO § 16, - SKREŚLENIU § 18 I WPROWADZENIU W JEGO MIEJSCE PARAGRAFU O NOWEJ TREŚCI Z OZNACZENIEM JAKO § 17.2013-08-09 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.01.2017, REP. A NR 71/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BASZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WLKP., - ZMIENIONO: §13 UST. 1 POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2017-02-21 do dziś
1105.06.2019R., REP. A NR 4366/2019, NOTARIUSZ MACIEJ BASZCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM - ZMIENIONO: §5 POPRZEZ DODANIE PUNKTÓW 110, 111, 112; §5 PKT 20 I PKT 44, A KAŻDY KOLEJNY PUNKT ODPOWIEDNIO PRZYJĄŁ TREŚĆ PUNKTU NASTĘPNEGO; §7 UST. 1 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2019-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2017-02-21 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 430.000,00 ZŁ2017-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego430000,00 PLN2002-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2017-02-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2013-08-09 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2013-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-09 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-01-22 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-22 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-22 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-22 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-01-22 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 06.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-28 do dziś
4data złożenia 13.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-25 do dziś
5data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
6data złożenia 29.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
7data złożenia 22.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-29 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
10data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
11data złożenia 24.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-08 do dziś
12data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
20data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-28 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-25 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-29 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów