SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HORTENSJA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000094375
Numer REGON: 000491498
Numer NIP: 5251000684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-03-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/9570/22/399]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000491498 NIP 52510006842016-12-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HORTENSJA”2002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS NR 9422002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-02-25 do dziś
2. Adresulica WARECKA nr domu 9 nr lokalu -kod pocztowy 00-034 poczta WARSZAWA 2002-02-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMHORTENSJA@POCZTA.FM2022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1JEDNOLITY TEKST STATUTU Z DNIA 21.09.1995 R.2002-02-25 do dziś
229 CZERWCA 2006 ROK -PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU 31 SIERPIEŃ 2006 ROK -ZM. § 10 UST. 2 STATUTU2006-10-06 do dziś
313.12.2007 R. ZMIENIONO: § 5.4.3., § 5.5., § 7.5., § 7.6., § 7.10., § 7.11., § 8.5., § 8.6., § 8.7., § 10.1., § 10.2., § 11.1., § 11.2., § 11.4., § 30.2., § 30.6., § 31.1., § 31.2., § 31.2 Z INDEKSEM 1., § 31.2 Z INDEKSEM 2., § 31.6., § 32.1., § 32.2., § 35.4., § 35.5., § 44.5.2008-02-26 do dziś
421.06.2018R., PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU 10.01.2019R., ZMIENIONO PARAGRAFY: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 27, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 422019-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoADAMSKA2022-03-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
21. NazwiskoBURSKA2022-03-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
31. NazwiskoBANCERSKA2022-03-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-01 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-30 do dziś
51. NazwiskoRZECZKOWSKA KOWALCZYK2002-02-25 do dziś
2. ImionaHANNA MARIA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„SPOŁEM” WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW ŚRÓDMIEŚCIE2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0008802772014-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000040862 2002-02-25 do dziś
24. Numer KRS0000010740 2002-02-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2014-02-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA BARBARA2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2014-02-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ TADEUSZ2014-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-02-25 do dziś
270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-02-25 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-02-25 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-21 do dziś
4data złożenia 26.07.2006 okres 2005 ROK2006-10-06 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-01 do dziś
6data złożenia 17.10.2013 okres 2007 ROK2014-02-03 do dziś
7data złożenia 17.10.2013 okres 2008 ROK2014-02-03 do dziś
8data złożenia 17.10.2013 okres 2009 ROK2014-02-03 do dziś
9data złożenia 17.10.2013 okres 2010 ROK2014-02-03 do dziś
10data złożenia 17.10.2013 okres 2011 ROK2014-02-03 do dziś
11data złożenia 17.10.2013 okres 2012 ROK2014-02-03 do dziś
12data złożenia 13.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-07 do dziś
13data złożenia 13.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-07 do dziś
14data złożenia 13.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
17data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-06 do dziś
22006 ROK2007-08-01 do dziś
32007 ROK2014-02-03 do dziś
42008 ROK2014-02-03 do dziś
52009 ROK2014-02-03 do dziś
62010 ROK2014-02-03 do dziś
72011 ROK2014-02-03 do dziś
82012 ROK2014-02-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-21 do dziś
42005 ROK2006-10-06 do dziś
5MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI2007-08-01 do dziś
62007 ROK2014-02-03 do dziś
72008 ROK2014-02-03 do dziś
82009 ROK2014-02-03 do dziś
92010 ROK2014-02-03 do dziś
102011 ROK2014-02-03 do dziś
112012 ROK2014-02-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-07 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów