ENGIE EC SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000094197
Numer REGON: 770528220
Numer NIP: 8390007728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu80Data dokonania wpisu2022-05-30
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/6115/22/861]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP7705282202002-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENGIE EC SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. REJESTROWYCH, UPADŁOŚCIOWYCH I UKŁADOWYCH nr w rejestrze 8262002-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2002-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica KOSZALIŃSKA nr domu 3 D kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2011-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 24.03.1992 R. BERNADETA POŁEĆ -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, UL. ZAMENHOFA 7; REPERTORIUM NR 4897/1992 ZMIANA PARAGRAFÓW UMOWY: 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26. AKTEM NOT. Z DN. 8.11.2001 R. REP. A NUMER 6442/2001 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOT. M. J. MARKIEWICZA Z KANCELARII NOT. W SŁUPSKU.2002-02-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 KWIETNIA 2002 R., REPERTORIUM „A” NR 1329/2002; MIROSŁAW, JÓZEF MARKIEWICZ -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 1/V ZMIANA PARAGRAFÓW AKTU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 9, 10, 12, 15, 16, 19, 202002-05-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2002 R. MIROSŁAW, JÓZEF MARKIEWICZ -NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/V REPERTORIUM „A” NR 3573/2002 ZMIANA PAR. 2 AKTU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 MAJA 2003 R., REPERTORIUM „A” NR 2078/2003; MIROSŁAW, JÓZEF MARKIEWICZ -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 1/V; ZMIANA PARAGRAFÓW AKTU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: 9, 12, 16, 17, 19.2003-05-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 MAJA 2006 R.., REPERTORIUM „A” NR 2143/2006 MIROSŁAW JÓZEF MARKIEWICZ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/V, ZMIANA PAR. 15 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2006-06-28 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 CZERWCA 2008 R. REPERTORIUM „A” NUMER 4241/2008 MIROSŁAW, JÓZEF MARKIEWICZ NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, ZMIANA PAR. 12 UST. 8 AKTU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-07-23 do dziś
726.11.2009 R., REPERTORIUM „A” NR 5154/2009, NOTARIUSZ MIROSŁAW JÓZEF MARKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 12 UST. 1 I UST. 5, PAR. 17 TIRET 6 UMOWY I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2010-01-06 do dziś
8AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 10.06.2011 R., REPERTORIUM A NR 2634/2011 PRZED NOTARIUSZEM JANEM DWORCZYŃSKIM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W USTCE; ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 9 PKT 1 I 2, PAR. 10 UST. 4, PAR. 12 UST. 6, PAR. 15 UST. 1 I 3, PAR. 16 UST. 3, PAR. 17 TIRET SIÓDMY, PAR. 19 UST. 1 TIRET CZWARTY, SZÓSTY, ÓSMY ORAZ DZIEWIĄTY, PAR. 24, PAR. 26, PAR. 10 UST. 5 I 6. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2011-08-23 do dziś
9AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 14.01.2014 R., REPERTORIUM A NR 316/2014, PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM JANEM DWORCZYŃSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, ZMIENIONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI - AKTU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-02-21 do dziś
10AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24.06.2014 R., REPERTORIUM A NR 4681/2014, PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM JANEM DWORCZYŃSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, ZMIENIONO PAR. 9, PAR. 10 UST. 4, W PAR. 12 PO UST. 8 DODANO UST. 9, ZMIENIONO PAR. 13, W PAR. 15 PO UST. 4 DODANO UST. 5, ZMIENIONO PAR. 17, ZMIENIONO PAR. 19 UST. 2 PKT. 2 UMOWY SPÓŁKI - AKTU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-22 do dziś
11AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 24.05.2016R. REPERTORIUM A NUMER 4202/2016 PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM JANEM DWORCZYŃSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU. ZMIENIONO PAR.2 W AKCIE PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-27 do dziś
12AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21.05.2019 R., REPERTORIUM A NR 5638/2019 PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA JANA DWORCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI ALEKSANDRA GĄSECKA-SZEWCZUK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W SŁUPSKU, ZMIENIONO PAR. 8 W AKCIE PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2019-10-30 do dziś
1310.06.2020 R. REPERTORIUM A NUMER 8010/2020, PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI ALEKSANDRA GĄSECKA-SZEWCZUK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W SŁUPSKU. USUNIĘTO UST.5 W PAR.16 UMOWY SPÓŁKI2020-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 46.932 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.466.000, - ZŁ2003-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL S.A.2016-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały112.894 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.447.000 ZŁ2014-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA -MIASTO SŁUPSK2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005906452002-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.500,00 ZŁ2007-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-09-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego57055500,00 PLN2005-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12061600,00 PLN2002-02-25 do dziś
2650500,00 PLN2003-04-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZAŁ2020-09-22 do dziś
2. ImionaIZABELA2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIORSKA2017-01-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2014-02-21 do dziś
2. ImionaJAN2014-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-21 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIM2002-02-25 do dziś
2. ImionaTERESA ZOFIA2002-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-25 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAKUCH2022-05-30 do dziś
2. ImionaMARTA2022-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-30 do dziś
21. NazwiskoHAUCHECORNE2022-05-30 do dziś
2. ImionaMARC2022-05-30 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2021-10-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-22 do dziś
41. NazwiskoGIERCZAK2019-10-30 do dziś
2. ImionaMICHAŁ EDMUND2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-30 do dziś
51. NazwiskoSCHABAILLIE2018-08-28 do dziś
2. ImionaDOMINIQUE2018-08-28 do dziś
61. NazwiskoROGÓŻ2018-08-28 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGLIŃSKI2017-01-10 do dziś
2. ImionaJAN2017-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2017-01-10 do dziś
21. NazwiskoKOPEĆ2021-04-22 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2021-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-04-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-08-23 do dziś
242 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-08-23 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-08-23 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-08-23 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-08-23 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-08-23 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-08-23 do dziś
835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-08-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-10-30 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 05.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 ROK2002-05-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 18.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 25.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-06-16 do dziś
5data złożenia 23.05.2006 okres 2005 ROK2006-06-28 do dziś
6data złożenia 22.05.2007 okres 2006 ROK2007-06-18 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-23 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
9data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
10data złożenia 22.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
11data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
12data złożenia 18.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
13data złożenia 10.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
14data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
15data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
16data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
17data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
18data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
19data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
20data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
21data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
22data złożenia 18.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
23data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
24data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
25data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 2002 ROK2003-05-29 do dziś
22005 ROK2006-06-28 do dziś
32006 ROK2007-06-18 do dziś
42007 ROK2008-07-23 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-16 do dziś
42005 ROK2006-06-28 do dziś
52006 ROK2007-06-18 do dziś
62007 ROK2008-07-23 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-05-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-16 do dziś
42005 ROK2006-06-28 do dziś
52006 ROK2007-06-18 do dziś
62007 ROK2008-07-23 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-09-30 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-13 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-18 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
23OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-05-08 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów