FIRMA HANDLOWA IMPULS TRADING - MAREK BŁĄDEK, IWONA BŁĄDEK - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000094144
Numer REGON: 350521713
Numer NIP: 6760056848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-12-31
Sygnatura akt[RDF/464089/22/760]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA IMPULS TRADING -MAREK BŁĄDEK, IWONA BŁĄDEK -SPÓŁKA JAWNA2002-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-02-22 do dziś
2. Adresulica GRZEGÓRZECKA nr domu 14 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31 -530 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11) UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 27.09.1991 2) UCHWAŁA PRZEKSZTAŁCENIOWA I UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 20.03.2001 R. 3) ANEKS NR 1/2001 Z DNIA 05.04.2001 R. 4) ANEKS NR 2/2001 Z DNIA 04.09.2001 R. 5) ANEKS NR 3/2001 Z DNIA 03.12.2001 R.2002-02-22 do dziś
2DATA ZMIANY: 21.12.2009 R. ZMIANA § 5.2010-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-02-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWLNEJ. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1/2001 R. Z DNIA 20 MARCA 2001 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ -MARKA BŁĄDEK I IWONY BŁĄDEK O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „IMPULS TRADING” SPÓŁKA CYWILNA W OPARCIU O ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. ZGODNIE Z UCHWAŁĄ UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZOSTAŁA ZASTĄPIONA UMOWĄ SPÓŁKI JAWNEJ, STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY.2002-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„IMPULS TRADING” SPÓŁKA CYWILNA2002-02-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-02-22 do dziś
3. Numer w rejestrze72052002-02-22 do dziś
5. Numer REGON3505217132002-02-22 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄDEK2002-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK ADAM2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄDEK2002-02-22 do dziś
2. ImionaIWONA MARZENA2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2002-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄDEK2002-02-22 do dziś
2. ImionaMAREK ADAM2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĄDEK2002-02-22 do dziś
2. ImionaIWONA MARZENA2002-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-02-08 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-02-08 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-02-08 do dziś
446 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-02-08 do dziś
546 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-02-08 do dziś
646 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2010-02-08 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-02-08 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-02-08 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-08 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-02-08 do dziś
1146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-02-08 do dziś
1247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
1347 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
1447 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
1547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
1652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-08 do dziś
1752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-08 do dziś
1852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-02-08 do dziś
1963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-02-08 do dziś
2063 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-02-08 do dziś
2166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-02-08 do dziś
2273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-02-08 do dziś
2373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-02-08 do dziś
2479 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2010-02-08 do dziś
2579 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-02-08 do dziś
2679 90 B DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2010-02-08 do dziś
2779 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-08 do dziś
2847 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
2947 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3047 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3147 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3347 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
3447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-02-08 do dziś
3547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-02-08 do dziś
3646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-02-08 do dziś
3746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-02-08 do dziś
3846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-02-08 do dziś
3946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-02-08 do dziś
4047 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
4147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
4247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R. data złożenia 04.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R.2003-08-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042006-01-30 do dziś
3data złożenia 05.03.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-03-13 do dziś
4data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
5data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
6data złożenia 17.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-23 do dziś
7data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-09 do dziś
8data złożenia 14.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
9data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
10data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-25 do dziś
11data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
12data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
15data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
16data złożenia 22.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 31.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-03-13 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-062021-02-16 do dziś